Kompetensbehov hos en produktchef eller CDO

Christoffer Börjesson, chef för digital fastighetsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

De flesta fastighetsbolag och många andra organisationer står inför en rejäl förändringsresa, den så kallade digitala transformationen. Frågan är vilka kompetenser som då kommer att behövas.

Oftast pratar man om roller, exempelvis ”vi behöver en CDO som kan äga vår digitala resa eller utveckling”. Alltför få frågar sig vilken typ av kompetens som då verkligen behövs, exempelvis om bolagets nya CDO ska vara teknikkunnig, en affärsutvecklare eller en IT-chef. Jag får en del frågor om rollen jag själv har så jag tänkte dela med mig av mina svar.

Vem ska göra det?
En utmaning med den digital utvecklingen är inte bara hur och vad vi ska göra utan också vem som ska göra det åt oss. Ska vi anställa någon internt, ska vi arbeta med underleverantörer och så vidare. Jag ser många företag som lägger mycket av ansvaret på sina leverantörer för att bli deras ”utvecklingsavdelning”.

Om företag ska satsa på en roll, så är det just en produktchef som tar ägarskap över den digitala transformationen. Det borde göras som ett program (produkt) som ska leverera ett antal olika ”förmågor” till bolaget för att effektivisera deras affär, uppgradera byggnaden för att få rätt förutsättningar att effektivisera eller att hitta nya affärer.

Jag tänkte ge min syn på varför jag tror att en produktchef eller en som har erfarenhet att vara produktchef kan vara den perfekta personen för ett företag som vill satsa på en digital transformation som både kan utveckla den interna verksamheten, uppgradera fastigheten så den får rätt förutsättningar att optimeras men också utveckla nya tjänster och affärserbjudanden.

Fördelar med produktchef
Microsoft var ett av de första bolagen som för 25 år sedan etablerade rollen som modern ”produktchef” och som nu sägs vara en av de viktigaste rollerna på bolag som Apple, Facebook, Twitter, Amazon och Spotify har för att möjliggöra fantastiska produkter med fantastiska team och hög effektivitet.

Det finns till och med de som säger att det är tack vare eller på grund av en erfaren produktchef till att en start-up lyckas eller inte lyckas. Det kan med andra ord ses som att framgångsfaktorerna i Silicon Valley med dess alla lyckade techbolag är att produktchefer har lämnat och gått till start-ups och fört kulturen vidare.

Bred kompetens
Med den digitala utvecklingen behöver vi i fastighetsbranschen utöver transformationen av affärsmodeller även hantera nya digitala utvecklingsprojekt. Ser man på Wework så hanteras deras ”produkt” (nya kontorslösningar) av en CTO (teknisk chef) som tidigare varit produktchef på Google, Spotify, Twitter och Youtube.

Han har kompetenser med förståelse inom allt ifrån design, projektplanering och kravhantering. Han kan prata med ledningen om nya affärsmodeller men även förstå utvecklarnas komplexitet att installera något i byggnaden, få och hantera stora mängder data på både en teknisk som ledarskapsmässig nivå.

Vd över produkterna
Vad gör då en produktchef? I Sverige har man ofta tillsatt produktägare som produktchefer vilka hanterar ett system eller som ansvarig för systemet. I amerikanska techbolag ses produktchefen mer som en vd över produkterna – det vill säga att de hanterar allt ifrån analys, kompetenser och förmågor att säkerställa att leveranser av produkter och tjänster når företagens mål.

Att vara produktchef är mycket av ett ”mindset”, vilket snarare handlar om samlad kompetens och fingertoppskänsla snarare än en specifik utbildning. Det handlar om att kunna se holistiskt på arbetet, men även kunna se både den mjuka och den hårda sidan för att förstå hur man tar fram en produkt eller tjänst som kan skapa intäkter.

Produktchefen har en känsla för marknadsföringen av affärsmodellerna och hur användaren ska använda dem. Man ska veta när man ska vara kreativ och när data ska vara vägledande. De kan driva fram en brainstorming och ta fram innovativa idéer ihop med kunder, men även gå ner i detaljer med utförare så som utvecklare.

En bra analogi är den om arkitekten och konstruktören – man måste förstå förutsättningarna och vad som är möjligt – inte bara skapa en bra idé utan faktiskt veta om att den kan realiseras med tid och pengar. Ibland benämns dessa personer som ”entreprenörer”, men rollen som företaget faktiskt behöver är just en produktchef.

Anledningen till att rollen är svår att definiera och att hitta rätt kompetens till är att den är så pass bred och består av massor av små roller där mängden av arbete den kan ta skapar en framgångsrik person, men även en som kan hålla ihop helheten för ett bolag som vill utveckla sin affär.

Egenskaper som krävs
Enligt mig bör denna person ha följande egenskaper:

  • Ledarskap: Personen ska vara en bra storyteller och kommunikatör, troligen kommer denna person att behöva sälja in visioner och planer till olika människor i den egna organisationen och hos kunder. Att beskriva något för en ledningsgrupp eller ett utvecklingsteam där alla förstår målbilden och dess mottagare är en otroligt viktig egenskap
  • Projektledning: Förutom egenskaper att styra en projektportfölj med olika projektmodeller, så väl agil som övergripande projektstyrning, måste den säkerställa dess ”varför bakom varje vad och hur” så att alla funktioner, produkter eller tjänster lever upp till den nivå som förväntas, men även styrs mot företagens övergripande mål
  • Affärsmässig och resultatinriktad: En produktchefs viktigaste mål är att nå resultat och inte funktioner. Att förstå hur man får ut något till kund, hur man får och arbetar med feedback på produkten eller tjänsten och att identifiera vilka flaskhalsar som finns eller kan uppkomma och som måste lösas.
  • Kompetens- och teamförståelse: Att förstå hur man strukturerar ett projekt eller produktutveckling beroende på syfte med och storlek på bolag eller projekt. Vem tar ägarskapet över kunden och kundresan? Hur samlar vi in denna data  och säkerställer att dessa följer med i utvecklingen? Vem ansvarar för att säkerställa att utvecklarna följer dessa data och instruktioner och att vi får denna leverans?
  • Ägarskap: Det är viktigt att denna personen tar och får ett ägarskap och mandat från ax till limpa för bolagets produkter och projekt. Allt från behov till hur den levereras, säljs och marknadsförs samt även hur produkter läggs ner finns med i rollen.
  • Bygger vi funktion eller kapacitet?: I många projekt är det lätt att lägga på nya funktioner, men att inte se till helheten om detta är en kapacitet vi kan använda på flera olika funktioner eller tjänster. Exempelvis är e-signeringstjänster lätta att hamna på varje automatiserad process och plötsligt har man tre verktyg i organisationen. Dokumenthantering är en annan. Kanske även bokningsfunktioner. En produktchef ska alltid tänka på helheten – om vi bygger en generell funktion hos oss centralt som kan hantera bokning och e-signering, kan den då användas för att automatisera alla processer som behöver boka något och skriva på något kontrakt?

Alla behöver inte exakt lika
Det är, utan att vara för fokuserad på just min egen person och befintliga roll, komplext att arbeta med dessa frågor och det går inte att säga att alla bolag behöver exakt likadana kompetenser. Jag ville här bara belysa att det är oerhört viktigt att tänka till i detta arbete.

Risken finns att man annars kan hamna i ett läge där man exempelvis skapar projektmonster som löper sida vid sida utan ett enhetligt mål och i vissa fall krockar med varandra, att externa leverantörer har bättre koll på verksamheten vilket möjliggör dem att både gå miste om möjligheter eller gå helt snett och få bolaget att halka efter väsentligt mycket mer än om man kanske inte gjort särskilt mycket från början i dessa frågor.

Det finns också en risk om kompetensinventeringen inte görs att man anställer någon som arbetar dubbelt med vissa frågor vid sidan av andra kollegor i ledningsgruppen vilket ju orsakar både irritation, ineffektivitet och dubbla kostnader.

Kalla det produktchef, CDO eller framtidsfacilitator – oavsett måste det till en rejäl genomgång av vilka kompetenser just ni behöver för att lyckas.

Eftersom många av mina föreläsningar och möten inte blir av nu i dessa tider tar jag gärna diskussioner via länk eller telefon om du vill diskutera igenom just ditt bolags möjliga framtid.

Christoffer Börjesson

Christoffer är chef för digital fastighetsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm. Hans mission är att leda fastighetsbranschens utveckling inom digitalisering.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega