Handbok för bättre avfallsutrymmen

Kommunernas branschorganisation Avfall Sverige har uppdaterat sin ”Handbok för avfallsutrymmen”. Här kan du ladda ner handboken.

Avfallsutrymmen är en väsentlig del i ett fungerade system för att ta hand om avfall. Ett bra utformat avfallsutrymme gör källsortering av avfall möjligt och på så vis får vi en minskad miljöpåverkan från avfallet.

Detta är särskilt viktigt nu med nya skärpta krav på fastighetsnära insamling av såväl förpackningar, returpapper som matavfall. Det ger också de som besöker utrymmet en positiv boendemiljö och de som hämtar avfallet en bra arbetsmiljö, skriver Avfall Sverige.

Krav och rekommendationer
Avfall Sverige har sedan 2002 haft en Handbok för avfallsutrymmen. Här ges råd vid utformning av utrymmen för avfallshämtning i flerbostadshus.

Nu finns en uppdaterad version av Handbok för avfallsutrymmen. Handboken presenterar såväl lagkrav som branschkrav och ger också rekommendationer som kan skapa en trevligare plats för både avfallslämnare och avfallshämtare.

Vänder sig till förvaltare
– Handboken vänder sig till planerare, projektörer, byggherrar, exploatörer, fastighetsägare och förvaltare vid ny- och ombyggnad av avfallsutrymmen. Den ska samtidigt vägleda kommunens tjänstemän och politiker i arbetet med avfallsfrågor, samt vid planering av nya bostadsområden, så att de kan medverka till en god avfallshantering, säger Jon Nilsson Djerf, rådgivare för bland annat insamling på Avfall Sverige.

Handboken innehåller också måttsatta illustrationer som vägleder på ett tydligt sätt kring utformning av bland annat bottentömmande behållare. Schablonerna för uppkomna mängder i lägenheter och olika verksamheter som genererar hushållsavfall har uppdaterats och utökats för att bättre representera dagens situation.

Källa: Avfall Sverige

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega