Fastighetsnära insamling räcker inte

Regeringens mål att alla bostadsfastigheter senast 2025 ska ha tillgång till insamling av förpackningar och returpapper på fastigheten är positivt.

Det skriver kommunernas branschorganisation Avfall Sverige i sitt remissvar på regeringens förslag att ändra det nuvarande producentansvaret.

Däremot är Avfall Sverige kritiska mot att ansvaret för insamlingen enligt förslaget skulle ligga kvar på producenterna. För att förslaget ska få önskade effekter anser organisationen att kommunerna måste stå för insamlingen och ersättas ekonomiskt av producenterna.

Läs hela remissvaret på www.avfallsverige.se