Guide om takskottning

Vilket ansvar har fastighetsägare för att inte snö och is ska rasa ner från tak och skada någon? Fastighetsägarna har samlat all information du behöver.

I faktabladet med namnet ”Snö och is” ger Fastighetsägarna Stockholm råd och beskriver de kontraktsmodeller och avtal som finns att teckna när det gäller takskottning, bevakning och avspärrningar. Klicka på länken nedanför artikeln för att läsa faktabladet.

I faktabladet finner du bland annat nedanstående råd under rubriken ”Tänk på”:

  • Vid risk för nedfallande snö och is ska avspärrning ske för att förhindra att personer kan gå in i riskområdet.
  • Kom ihåg att avspärrning endast får ske under begränsad tid i avvaktan på röjning av tak.
  • Genom att i god tid före vintern teckna avtal med en plåtslagare, kan fastighetsägaren känna sig mer säker på att skottningsresurser finns tillgängliga när snön kommer.
  • För skottning av yttertak krävs ett arbetslag med en skottare, en säkerhetsman (som håller linan) och en person som bevakar att förbipasserande inte kommer i närheten av riskzonen på marken.

Källa: Fastighetsägarna