KOMPETENS & UTBILDNING

Hittade lösning för praktik i pandemitider

Växjöbostäder tar gärna emot praktikanter i sin verksamhet, men pandemin har begränsat möjligheterna. Tillsammans med sin entreprenör Peab och utbildningsföretaget Montico har de dock hittat en lösning för blivande fastighetsskötare: utomhuspraktik på Annegärde.

– Det är pandemianpassat, konkret och handfast. Sen finns det också många mervärden, eftersom Peab redan har kunskap om både ytorna och närområdet, säger Jimmy Stark, drift- och servicechef på Växjöbostäder.

Själva området, Annegärde, är noga utvalt.

– Annegärde har i princip ”allt” som förvaltning i yttre miljö handlar om. Det går att utföra många olika moment på ytor och vegetation som kräver olika arbetssätt. Helheten av ett funktionsavtal för yttre skötsel fanns i ett område, så då blev det Annegärde, berättar han.

Utbildningen till fastighetsskötare sker genom Växjö kommuns kommunala vuxenutbildning, Komvux, med utbildningsföretaget Montico som handledare och Peab som stöttar och planerar arbetet. Peab följer även upp praktikanternas arbete för att sedan återkoppla till Växjöbostäder och Montico.

Handledaren som själv varit praktikant
Mikael Sellén är fastighetsutbildningskonsult på Montico och handleder de blivande fastighetsskötarna.

Han har själv gått Monticos ettåriga utbildning till fastighetstekniker, men har samtidigt även en stadig grund inom fastighetsskötsel efter sex år som fastighetsskötare på PH Fastigheter i Växjö.

Vad är det roligaste med att ha praktikanter?
– Att få se personer lära sig nytt, saker de inte tänkt på tidigare och när de upptäcker ur mycket jobb det faktiskt är kring en fastighet, omfattningen. Vi är inne på sjunde veckan nu och det är roligt att följa deras utveckling.

Det mest utmanande i rollen?
– Att anpassa mig efter hur de behöver få lära sig. Det finns så olika sätt att ta in ny kunskap. Jag har märkt att de som är lite mer tystlåtna ofta ringer eller mejlar efter de praktiska passen. Så, det gäller att lägga tid på att återkoppla även på det sättet. Sen har vi ett spann på 20 till 52 år i ålder och praktikanterna har olika bakgrund.

Det kommer två nya praktikanter nästa vecka – hur förbereder du dig?
– Jag ser vilket steg i utbildningen de befinner sig i och sen utgår jag från vår säsongsplanering. Förra veckan var det nedklippning av buskar, att beskära djupt ner för att buskarna ska bli tätare när de växer upp. Nästa vecka ska vi jobba med planteringar i området, blommor och buskar.

Hur ser jobbpassen för praktikanterna ut?
– Upplägget nu är att jag har två praktikanter med mig åt gången, förmiddagar måndag till torsdag. Vi vill få det att bli som en vanlig arbetsdag, visa hur det är att vara ute och jobba. Praktikanterna får ett schema för varje vecka. Måndagar börjar vi alltid med fokus på städ, sen följer olika specialdelar. Grusupptagning, lövupptagning och så vidare.

Är det någon situation som praktikanternas följdfrågor inneburit att du ändrat ditt sätt att jobba, eller ”tänkt nytt”?
– Ja, de har fått mig att fundera på mera tidseffektiva sätt att jobba, exempelvis för att städa området. Jag visade en städrunda, men en av praktikanterna kom på en annan som sparade oss 25 minuter, han kunde då ta alla papperskorgar i ett svep. Praktikanterna ser saker och ting med nya ögon.

Om du fick ge några råd till någon som ska ha med sig en praktikant för första gången, vilka skulle du ge?
– Ta det lugnt, det får gå långsamt i början. Det ger inget att skynda på, det gör mer skada än nytta. Det kommer komma tusen frågor och då gäller det att lugnt och sansat förklara. Räkna med en lägre takt än om du jobbar själv, ha med det när du planerar. Prata alltid samtidigt som du utför en ny uppgift, förklara i stunden vad du gör och varför.

Generellt sett, vad är det roligaste med ditt jobb?
– När man märker att praktikanten förstått det man lärt ut. Sen är det kul när det kommer spontana frågor och många mejl med följdfrågor från praktikanterna! Relevanta frågor som visar att de förstått och är engagerade i det vi övat på.

Det svåraste?
– Språket, det är ju inte alltid svenska är praktikanternas modersmål. De kan behöva ställa om frågan fler än en gång och vi får använda kroppsspråk tills vi förstår varandra helt och hållet. Sen är det en del som inte haft ett praktiskt jobb tidigare, de har gått i skolan eller haft ett kontorsjobb innan och då är det väldigt nytt för dem med praktiska moment.

Har du själv inspirerats av någon mentor eller tidigare kollega?
– På PH Fastigheter jobbade jag med Mikael Johansson som är fastighetstekniker och VVS-ansvarig. Han är nog den mest praktiskt lagda människa jag träffat och har en förmåga att förklara saker och ting på ett enkelt sätt. Han var alltid tydlig när han visade nya moment, det blev inga språkbarriärer. Hans sätt att jobba försöker jag ha med mig när jag själv lär ut.

Vad vill du göra framöver?
– Min plan är att läsa till fastighetsingenjör, så nästa steg blir att vidareutbilda mig. Det ska bli kul och Montico är också positiva till att jag satsar på det.

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

Om praktiken
Under perioden 8 mars till 30 september 2021 kommer 10 till 15 fastighetsskötare att utbildas i kvarteret Annegärde på stadsdelen Öster i Växjö. Praktikanterna jobbar två och två i treveckorsintervaller, med en veckas överlappning. Arbetsuppgifter som ingår i praktiken är den yttre skötseln av fastigheten som daglig tillsyn, skötsel av grönytor, rabatter, häckar och träd.

Växjöbostäder, Peab och Montico följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar all sin verksamhet efter detta. Hela praktikperioden sker utomhus.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega