Nya förslag ska stoppa skenande elnätsavgifter

Elnätsavgifterna har ökat med 25 procent på fem år. Nu föreslår Energimarknadsinspektionen nya regler för att stoppa de skenande elnätsavgifterna. Förslag som välkomnas av Fastighetsägarna.

– Förslagen stärker kundens ställning och kan bidra till en mer rimlig prisutveckling, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna.

De senaste fem åren har elnätspriserna i snitt ökat med nära 25 procent. Enbart under 2016 ökade elnätsavgifterna med 7,5 procent. Energimarknadsinspektionen har på regeringens uppdrag utrett en skärpt reglering av elnätsavgifterna.

– Elkunder har ingen möjlighet att utöva konsumentmakt utan har tvingats acceptera de kraftiga prisökningarna. Här har ansvariga politiker att stort ansvar för att ha lämnat elnätskunder utan tillräckligt skydd. Därför välkomnar vi Energimarknadsinspektionens förslag, säger Rikard Silverfur.

Investeringar motiverar inte prisökningen
Energimarknadsinspektionen konstaterar i rapporten att de investeringar som elnätsföretagen gör endast till begränsad del motiverar prisökningen på elnätsavgifterna. Kostnaderna för de planerade investeringsnivåerna motsvarar enligt myndigheten en prisökning av elnätsavgifterna på cirka 1 procent.

Energimarknadsinspektionen föreslår därför att elnätsföretagens avkastning regleras.

– Elnätsföretagen har hittills motiverat prisökningar med stora kostnader för investeringar. Nu kan vi konstatera att det är argument som inte håller och att de höjda elnätsavgifterna är helt orimliga, säger Rikard Silverfur.

Höjning av nätavgifter motverkar energieffektivisering
En ytterligare negativ effekt av att elnätsavgifterna okontrollerat tillåtits att höjas är att det motverkar energieffektivisering.

– Ju högre andel fasta kostnader du har för din elförbrukning desto mindre incitament har du att minska den. Med skenande elnätsavgifter lönar det sig allt mindre att energieffektivisera. Hur detta kunnat tillåtas är det många som frågar sig, säger Rikard Silverfur.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega