Fastighetsägarna satsar ännu mer på hållbarhet

Rikard silverfur

Fastighetsägarna Sverige ökar fokus på utveckling och hållbarhet. Rikard Silverfur som fått uppdraget att leda satsningen berättar hur det ska gå till.

– Framöver vill vi, tillsammans med våra medlemmar, bland annat verka för att fastighetsägare tar ökat socialt ansvar, bättre inomhus- och utomhusmiljöer, ökad resurseffektivitet i materialanvändning och en etablerad och utbredd BID-inspirerad fastighetsägarsamverkan. Tillsammans med andra branscher siktar även vi mot en fossilfri bransch, säger Rikard Silverfur.

Den 1 juni tillträdde han den nyinrättade tjänsten som chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige. Rikard Silverfur har tidigare varit näringlivspolitisk expert i branschorganisationen med ansvar för området fastighetsförvaltning. Han är dessutom medlem i Förvaltarforums redaktionsråd.

Driva utvecklingen
Rikard Silverfur berättar att Fastighetsägarnas ambition är att fortsätta driva branschutveckling genom att dels förbättra organisationens egna produkter som Grönt Hyresavtal, Uppförandekod för leverantörer och Certifiering av Miljöinventering Fastigheter (CMF), dels aktivt bidra till fortsatt utveckling av branschgemensamma initiativ, till exempel Byggvarudeklarationer, Sveby och SGBC.

– Framöver vill vi utveckla nya stöd och hjälpmedel för att stötta våra medlemmars hållbarhetsarbete inom alla tre dimensionerna av hållbarhet. Som exempel har Fastighetsägarna Stockholm nyligen publicerat en plattform för social hållbarhet.

Konkurrenskraftig bransch
Enligt Rikard Silverfur är hållbarhetsarbetet en del av vardagen för fastighetsägare och en förutsättning för en konkurrenskraftig bransch.

– Hållbarhet inrymmer många aspekter. Fastighetsägare jobbar redan idag med hållbarhet utan att för den skull alltid beskriva det som hållbarhet. Branschen har kommit långt när det gäller att minska klimatpåverkan från sin energiförbrukning och att bidra till attraktiva närmiljöer.

Goda förutsättningar
Fastighetsägarna Sverige skriver att: ”fastighetsbranschen är en nyckelbransch för att uppnå såväl nationella som globala mål för hållbar utveckling. De globala målen integrerar de tre dimensionerna av hållbar utveckling och syftet är att uppnå en hållbar utveckling genom att försöka lösa klimatkrisen, minska ojämlikheter och avskaffa extrem fattigdom fram till 2030.”

– Jag är glad över att vi ökar fokus på utvecklings- och hållbarhetsfrågor i såväl opinionsbildning som medlemsstöd och att jag utsetts till att nationellt ansvara för den frågan. Vår starka lokala närvaro gör att vi som organisation har goda förutsättningar att både dra nytta av den samlade kompetensen och föra ut detta på lokal nivå ut till våra medlemmar, säger Rikard Silverfur.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega