Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Vad handlar Proptech om?

Proptech har de senaste åren blivit ett allt hetare ämne i fastighetsbranschen. Det vittnar de många konferenser som anordnas på temat runt om i Europa. Mipim Proptech i Cannes och Paris, Future: Proptech i London och Nordic Proptech Summit i Sverige är några exempel. Men vad är egentligen Proptech?

Proptec är en förkortning för Property Technologies och innebär en digital utveckling av flera delar av fastighetsägarens affär. Uthyrning, fastighetsförvaltning, visualisering, drift och underhåll samt dokumenthantering är några av de områden som nu håller på att digitaliseras.

Förändringar i omvärlden
Precis som för andra branscher som redan har genomgått digitalisering, handlar det för fastighetsföretag om hur man anpassar sig till förändringar i sin omvärld och drar nytta av teknikutveckling i en digital tidsålder.

Det kräver affärsmodeller som tillvaratar nya möjligheter och använder digitala egenskaper. Det kräver också värdeskapande koordination och hantering av data via teknik och plattformar.

I detta nya affärslandskap är Proptech-bolag en del av det ekosystem som behövs för att lösa många olika funktioner.

Stort intresse
En av de främsta anledningarna till att Proptech skapar ett så stort intresse är att fastighetsbranschen, som består av stora och stabila tillgångar, är en av de sista stora branscher att genomgå digitalisering (enligt McKinsey).

Det göra att många leverantörer och aktörer på fastighetsmarknaden ser nya affärsmöjligheter.

En historisk tillbakablick
I och med persondatorns intåg under 70- och 80-talet blev datorkapacitet både effektivare och billigare och många branscher påbörjade sin digitala resa. Fastighetsbranschen stod länge vid sidan av den digitala utvecklingen. Det var inte förrän i slutet av 1980-talet som datorer för intelligent styrteknik i fastigheter dök upp.

Nästa steg i branschens digitala utveckling skedde under 00-talet med enorma tekniska framsteg som molndatatjänster, effektivare programmering, mobila enheter, sensorer och betydligt lägre kostnader i kombination med uppkopplingsmöjligheter via bredband, WiFi och 4G.

Proptech 3.0
Det händer mycket inom Proptech-sektorn och fastighetsbranschen är på väg in i nästa fas av digitalisering. Teknikbaserade plattformar kommer att underlätta drift och förvaltning av enstaka fastigheter eller till och med hela städer.

Delningsekonomin kommer också vara en viktig del av fastighetsägarens affär.

Även här har teknikbaserade plattformar stor betydelse. De kan tillhandahålla information för potentiella användare och säljare av lokaler och andra utrymmen, eller mer direkt underlätta eller verkställa hyres- eller avgiftsbaserade transaktioner.

På så sätt underlättar tekniken användningen av fastighetstillgångar som kontor, butiker, lager, bostäder men även data och access till fastigheten.

Vill du veta mer om Proptech?
Andrew Baum på Oxford har skrivit Proptech 3 – Future of Real Estate som Fastighetsägarna Stockholm har fått lov att översätta och publicera. Du hittar den här.

För att se vilka svenska proptechföretag som finns, kan du läsa mer om detta på Fastighetsägarnas mötesplats: www.proptechstockholm.se

Christoffer Börjesson
Christoffer är chef för digital fastighetsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm. Hans mission är att leda fastighetsbranschens utveckling inom digitalisering.

Följ Christoffer på LinkedIn

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega