Permanent vd för D.Carnegie & Co

Svein Erik Lilleland som varit tillförordnad vd för D.Carnegie & Co har nu utsetts till premanent vd.

– Jag ser fram mot att få fortsätta det påbörjade arbetet och tillträda som ny vd för bolaget. Jag tror starkt på bolagets affärsidé, att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster och vill se en fortsatt stark tillväxt i bolaget, säger Svein Erik Lilleland i en kommentar.