Stendörren tecknar hyresavtal i Eskilstuna

Stendörren Fastigheter har hyrt ut drygt 4 400 kvadratmeter lagerlokaler i fastigheten Grönsta 2:55 som är belägen i Svista industriområde i Eskilstuna.

I lokalerna ska Eskilstuna kommuns Kultur & Fritidsförvaltning bedriva verksamhet i form av lagerhållning av museiföremål.

För att minska lokalens miljöpåverkan inom områden som energi, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering har parterna tecknat en grön bilaga till hyresavtalet.

Hyresavtalet löper på 15 år och inflyttning sker under sommaren 2018.