Enklare upphandling vid kriser

I Upphandlingsmyndighetens stöd om tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU) i akuta situationer finns undantag från vissa tidsfrister och krav på konkurrensutsättning som i vissa fall skulle kunna bli aktuella om corona-situationen snabbt förvärras.

Stödet är i stora delar generellt utformat och förklarar hur upphandlande organisationer kan agera inom lagens ramar när en akut situation att lösa ett behov uppstår.

Stödet lyfter bland annat fram hur organisationen bör förhålla sig till befintliga ramavtal och vilka möjligheter som finns att använda förkortade anbudsförfaranden och undantagsförfaranden i vissa situationer. Stödet förklarar också vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att direktupphandling ska få användas.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Här finner du stödet för upphandling i akuta situationer

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega