”Jag älskar att kunna mäta, förbättra och utveckla”

Sara Haasmark, vd på Samhällsbyggarna.

Forskningsinstitutet Rise har tagit fram ett kostnadsfritt verktyg som kan användas för att bedöma social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet vid bostadsrenoveringar.

Genom att föra in data om kostnader, miljö och den sociala påverkan av renoveringen ska verktyget kunna ge svar i form av livscykelkostnader, koldioxidekvivalenter på utsläpp och ett värde som beskriver den sociala påverkan.

Renobuild som verktyget heter, ska kunna användas till att utvärdera olika renoveringsalternativ, olika energieffektiviserande åtgärder eller hur vi kan skapa tryggare utemiljöer.

Jag tycker att det låter jätteintressant och hoppas verkligen att det är riktigt användarvänligt och tydligt.

Efter de senaste klimatförhandlingarna i Bonn, är det tydligt att vi behöver göra mycket för att minska vår klimatpåverkan och då är verktyg som förenklar och underlättar viktiga och nödvändiga. Vi behöver veta hur våra beslut påverkar klimatet. Och vi behöver veta när vi ska fatta besluten, inte efteråt.

Helst skulle jag önska en app där alla mina val under dagen registrerades och tydligt visade hur klimatet påverkades. Tänk bild av en glad fågel i ett vackert grönt landskap när jag väljer att gå eller cykla vid kortare sträckor, eller när jag väljer en klimatsmart vegetarisk lunch.

Eller kanske en kort film med mitt eget barn som skakar besviket på huvudet om jag skulle välja flyget framför tåget. Feedback direkt och möjlighet att välja bättre när jag får min klimatpåverkan svart på vitt.

Och samtidigt skulle jag kunna se hur jag valt att göra veckovis eller årsvis precis som jag kan se hur många steg jag tar varje dag. Mina dagliga klimatval. Det tror jag är effektivt. Jag kan inte glömma bort, varken för stunden eller i min årliga personliga klimatredovisning.

Jag tror att vi gör bättre val när vi tydligt ser hur vi faktiskt kan påverka. Resultatet av våra handlingar är inte slumpmässigt, utan det går att se den möjliga effekten innan och därmed påverka slutresultatet innan du valt.

För tänk vad skönt att kunna göra klimatsmarta val vid en renovering och sedan även kunna redovisa valen och klimatpåverkan.

Toppenbra! Och det blir så mycket bättre när det görs hela tiden i stället för en gång om året, eller kanske inte alls.

Det som vi mäter har vi koll på och det har vi möjlighet att påverka och förbättra. Jag älskar att kunna mäta, förbättra och utveckla. Det är helt nödvändigt för framtidens klimatsmarta samhälle.

Sara Haasmark
redaktionen@forvaltarforum.se

Sara Haasmark är vd på Samhällsbyggarna och har ett förflutet som hållbarhetschef och byggprojektledare, och har även arbetat med utveckling, förvaltning och försäljning av fastigheter. Sara är civilingenjör inom Environmental Engineering & Sustainable Infrastructure och brinner för hållbarhet. 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/webvol9/nl/z9a2ws8bxs1aj5a/forvaltarforum.se/public_html/wp-content/themes/mh_newsdesk_child/content-related.php on line 3