KOMPETENS & UTBILDNING

Så skaffar vi ny kompetens till branschen

Vi har utvecklat ett unikt koncept för försörjning av ny kompetens till fastighetsbranschen. Ett pilotprojekt genomförs i Alby och vår ambition är att det sen ska spridas till andra liknande bostadsområden.

Projektet genomförs i direkt anslutning till kandidaternas hemmiljö och i nära samarbete med branschen, fastighetsbolag, arbetsförmedling och kommun.

Albys Hjärta
I Albys Hjärta har vi skapat en attraktiv och lättillgänglig mötesplats. Via olika former av informationsaktiviteter, fysiska och digitala, skapar vi intresse för projektet och för fastighetsbranschen.

Genom personliga möten identifierar vi sen kandidater med rätt ambitioner och lämplig bakgrund. Dessa kommer därefter att kartläggas och i vissa fall även valideras mot de olika tänkbara rollerna.

Kartlägger behov
Parallellt med detta kartlägger vi det nuvarande och framtida behovet av arbetskraft hos närliggande målföretag/arbetsgivare i närområdet.

Vi matchar därefter behovet mot lämpliga kandidater och vi är behjälpliga i hela processen fram till en anställning.

Där det är önskvärt kan vi även vara med och stötta och ta ansvar under det första anställningsåret.

Läs gärna mer om vårt projekt Fastighetstalang här

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega