Har du koll på bostadsmarknaden?

Boverket sammanfattar Bostadsmarknadsenkäten 2017-2018 i sex punkter och en kort presentationsfilm. Dessutom får du en länk till statistik från hela landet.

Läget på bostadsmarknaden är mer ansträngt än på mycket länge. Det är rekordmånga kommuner som anger att det råder obalans med underskott på bostäder, skriver Boverket.

I de tre storstadsregionerna anger alla utom en kommun att det finns ett underskott på bostäder. Bland landets övriga kommuner ansluter sig allt fler till bedömningen att det finns ett underskott på bostäder, och endast drygt 10 procent av de övriga kommunerna uppger att marknaden är i balans.

Rikstäckande bild
Med hjälp av underlag från landets 290 kommuner kan Boverket presentera en unik sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2017 och 2018. I år har samtliga kommuner besvarat enkäten.

I enkäten hittar du sammanställningar av bostadsmarknadsläget på nationell, regional och kommunal nivå samt för olika grupper på bostadsmarknaden. Du hittar också resultatet av enkäten på kommunal nivå i öppna data.

Bostadsmarknaden 2017-2018 i sex punkter

  • Av landets 290 kommuner bedömer 255 att det är underskott på bostäder på marknaden. Det är en ökning med 72 kommuner på 2 år.
  • Situationen är fortfarande ansträngd för grupper som är nya på bostadsmarknaden, så som unga och nyanlända, men även för äldre som vill flytta till en mer tillgänglig bostad. Detta trots ett ökat bostadsbyggande.
  • Drygt 250 kommuner uppger ett underskott på bostäder för nyanlända. Lika många kommuner uppger ett underskott på bostäder för ungdomar. Kommunerna återfinns i alla kommungrupper, såväl i storstadsregioner som i kommuner med mindre folkmängd.
  • Läget har försämrats när det gäller tillgången till särskilda boendeformer. Sämst är situationen för personer med funktionsnedsättning där 163 kommuner uppger att det saknas tillräckligt med bostäder.
  • Drygt 11 000 allmännyttiga bostäder såldes under 2016. Över 90 procent av dem såldes till privata hyresvärdar för fortsatt uthyrning.
  • Allt fler kommuner tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Över hälften av landets kommuner har antagit riktlinjer under innevarande eller föregående mandatperiod.

Här hittar du all statistik från årets bostadsmarknadsenkät

Se en filmad presentation av Boverkets bostadsmarknadsenkät

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega