Partnertext från Real Fastighetssystem

En bransch i förändring


Fastighetsbranschen, precis som de flesta övriga, står inför en både omvälvande och intressant framtid. Något som, inte minst, vi programleverantörer måste planera och anpassa oss till. Det gäller att ha örat mot rälsen och se de möjligheter som växer fram. Vi på Real Fastighetssystem har sedan 2008, då systemet blev webbaserat, följt utvecklingen inom digitaliseringen av vår bransch. Mycket har skett, men bara en bråkdel av vad som är möjligt gällande nya affärsmodeller. Häng på, det är nu det sker.

Kanske ser vi äntligen ljuset i tunneln. Pandemin är på intet sätt utagerad, men nu när regeringen tagit bort alla restriktioner har det skapat möjligheter att kunna se framåt. Att pandemin har påverkat vår vardag och vårt samhälle är ett understatement. Redan innan pandemin pratades det mycket om digitalisering. Något som skulle förändra och utveckla, även inom fastighetsbranschen som av många ansetts och kanske fortfarande anses som något konservativ. Främmande för förändringar då man ändå tjänat bra med pengar medan andra, såsom musikindustrin, medievärlden, bilindustrin och resebranschen redan kommit långt. Så kom pandemin och skapade om verkligheten med en omedelbar verkan. Många började eller till och med tvingades att jobba hemifrån och plötsligt blev hemmet och boende mer viktigt. Plötsligt satt hela familjer hemma och kommunicerade digitalt med arbetsplatser, kunder, skolor etcetera. Nu behövdes mer utrymme och en större bostad och den behövde inte ens finnas i närheten av arbetsplatsen längre. Vi kunde nu kanske förverkliga den där drömmen om att bosätta sig på landet, köpa den där villan man tidigare pratat om eller åtminstone en större lägenhet. Man kunde använda tidigare långa pendlingstider till att renovera, motionera samt umgås med barn och vänner. Fastighetsägare i mindre städer och samhällen på lagom pendlingsavstånd från större städer blev plötsligt nedringda. En liten men ändå mätbar utflyttning från bland annat Stockholm kunde skönjas. Ett trendbrott som skapat oro i vissa kretsar. 

Samtidigt som hemmet fick en större prioritet blev kontoret inte lika viktigt. Företagen kunde krympa sina utrymmen. Mindre företag byta ut dyra kontorsutrymmen mot en plats mot en  co-working-miljö. Tack vare en utbredd bredbandsutbyggnad och en snabb digital omställning har vi förändrat sättet hur vi jobbar för en stor del av landets invånare.

Annat som snabbt förändrats och som påverkar fastighetsbranschen är ny konsumentmönster. Näthandeln har under pandemin exploderat vilket ställer krav på distributionsleden. Idag kan du hos ett flertal företag/kontorsuthyrare beställa ditt paket till jobbet istället för ett utlämningsställe ute på stan. Smidigt och tidsbesparande. Något som givetvis kommer att finnas även ute i våra bostadsområden.

I och med digitaliseringen kommer också en hel del smarta tjänster att utvecklas.  Idag kan vi redan boka tvättstuga direkt i mobilen på väg hem. Man kan koppla på eller av motorvärmaren på parkeringsplatsen. Inomhusmiljön i våra lägenheter eller hus kan hanteras digitalt via olika sensorer gällande värme och ventilation. Därmed bland annat styra energiåtgången maximalt.   

Olika digitala plattformar skapar också nya möjligheter inom delningsekonomin. Airbnb, Uber och Foodora är exempel på nytänkande inom olika branscher och som skakat om de “gamla miljöerna”. Bilpooler och lokal grannskapssamverkan i form av gemensamt ägande av trädgårdsredskap är andra exempel. “Hygglo” är en sådan tjänst där grannar kan låna ut eller hyra ut saker till varandra. “Dog Buddy” är en tjänst som sammankopplar hundägare med hundrastare. Här sätter bara fantasin stopp för nya idéer hos fastighetsägaren. Antingen skapa egna plattformar eller vara öppen för vilka plattformsleverantörer som vill in i din fastighet, skapa samarbetsformer och därmed få en del av kakan. 

En ganska ny boendeform i vårt land är co-living. Ett sätt att matcha ihop “rätt människor” med varandra samt erbjuda andra typer av boendeavtal än de traditionella. Därtill skapa gemensamhetsutrymmen där service som exempelvis städning ingår i hyran. 

Oavsett vad du hyr ut, kontor, butikslokaler eller bostäder så kommer du tvingas att anpassa dig och ditt tjänsteutbud till en mycker mer flexibel omvärld och en ny typ av kunder.

Samtidigt kommer det att öppna upp för nya affärsmöjligheter och intäktskällor. Det är bara att önska lycka till. Nu när pandemin sakta klingar ut och livet börjar återvända till det vi för ett par år sedan kallade för normalt, är det bara att kavla upp ärmarna och se möjligheterna. Det gäller både fastighetsägarna och dess leverantörer. Inte minst oss programvaruleverantörer. Som sagt, på Real Fastighetssystem insåg vi detta redan 2008 och vi håller ständigt uppsikt över den digitala utvecklingen och de möjligheter som därmed skapas.

Björn Reimers
senior adviser, Real Fastighetssystem 


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega