”Vi ger förvaltarna bättre beslutsunderlag”

Konsultföretaget Mestros systemplattform för energiuppföljning EMS, (Energy Management System) underlättar och effektiviserar förvaltarens vardag samtidigt som fastighetsbolaget kontinuerligt minskar sin energianvändning.

Grunden i konceptet är att all förbrukningsdata och mätarställningar kontinuerligt, via flera olika digitala lösningar, samlas in och sammanställs helt automatiskt. Däribland via egna direkta fullmaktskopplingar hos Sveriges energileverantörer. Det sparar mycket administrationstid för förvaltarna.

Helhetsbild och djupanalys
Resultatet presenteras i en energiportal för helhetsbild och djupanalys, i rapporter som processtöd inför till exempel förvaltarträffar, vid avräkningar samt i hållbarhetsredovisningar och inför certifieringar.

– Vi vill bidra till att viktiggöra den tekniska förvaltarens roll. Genom att ständigt ha uppdaterad kunskap i realtid och bättre källor till jämförelser kan förvaltaren prioritera vilka insatser som ska göras på ett bättre sätt, säger Patric Karlsson, en av grundarna till Mestro, som talar på Energiforum.

Finns i 3 000 fastigheter
I dag använder ett 50-tal fastighetsbolag företagets EMS-lösning i cirka 3 000 fastigheter. I genomsnitt minskar kunderna  sin energianvändning med 7,5 procent det första året utan några ytterligare investeringar.

Till exempel genom att upptäcka och åtgärda onödigt höga baslaster och stänga av maskiner som inte behöver vara igång dygnet runt.

– Därefter går det att minska ytterligare upp till 5 procent per år. Bara genom att förlänga uppvärmningstiden i värmekurvan går det att spara enorma pengar.

Ökar snabbt igen med bristande koll
– Men de mest intressanta är kanske vad som händer när man har tillgång till sekund- eller minutdata och den insikt momentana effektanalyser ger. Eller när man använt EMS och av någon anledning slutar med det. Då kan energianvändningen plötsligt rusa upp 10-15 procent på kort tid för att man inte längre har den dagliga kollen. Det har inträffat i fastigheter som sålts och där den nya ägaren inte längre vill använda systemet, berättar Patric Karlsson.

Tillbaka till seminarieprogrammet

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega