”Sikta in dig på rätt information”

Att mäta sin energianvändning är ett första bra steg för att minska energikostnaderna. Men det räcker inte. Du måste också bestämma dig för vilka parametrar som är viktigast att följa i just din fastighet, säger Annika Mattsson, energiexpert på Aktea Energy som talar på Energiforum i Stockholm den 30 augusti.

– Grunden är att ha bra statistik, men den som har flera fastigheter ser sällan skogen för bara träd, du behöver någon form av filter som hjälper dig att avgöra vad just du ska följa upp och hur ofta, säger Annika Mattsson som driver flera energinätverk både för större och mindre fastighetsägare.

Se över både bas- och topplaster
– Hur energipriserna är utformade spelar förstås en viktig roll för hur du ska prioritera. Om du har effekttaxa, bör du se över dina topplaster. Men även baslaster nattetid för att undersöka så att exempelvis aggregat inte är igång mer än nödvändigt.

Annika Mattsson anser att man med mycket små medel kan spara mellan fem och tio procent av sin energianvändning. Men ordentlig analys och uppföljning gör det också möjligt att hitta besparingspotentialer på upp emot 25 procent i enskilda fastigheter.

Behöver inte vara svårt
–  Det behöver inte vara svårt. För den mindre fastighetsägaren räcker det ofta med att komplettera sin excelfil med energistatistik med ett pivotdiagram som ger tydligare överblick av förändringar.

– För det större fastighetsbolaget som ofta säljer, byter och köper nytt gäller det att så snabbt som möjligt få med de nya i sin statistik och sina diagram, säger Annika Mattsson.

Tillbaka till seminarieprogrammet

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega