Tierp krävs på upphandlingsböter

Tierps kommuns fastighetsbolag bröt mot upphandlingsreglerna när Vegavallen byggdes om. Nu krävs det kommunala bolaget på 2,5 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Otillåten direktupphandling
Tierp Kommunfastigheter AB:s avtal gällande om- och tillbyggnad av Vegavallen var en otillåten direktupphandling. Det konstaterar Konkurrensverket och vänder sig därför till Förvaltningsrätten i Uppsala med kravet att det kommunala bolaget ska betala 2,5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

Tierp Kommunfastigheter använde sig på ett felaktigt sätt av ett ramavtal för byggtjänster när bolaget ingick avtalet. Enligt Konkurrensverket omfattar ramavtalet varken inköp i den storlek eller den typ av arbeten som det var fråga om.

Värt 35 miljoner kronor
Avtalet, som har ett värde på 35 miljoner kronor, är därmed en otillåten direktupphandling. Kontraktet skulle ha annonserats så att fler leverantörer fått möjlighet att lämna anbud.

– Otillåtna direktupphandlingar är allvarliga överträdelser av upphandlingsreglerna. Med konkurrensutsättning ökar möjligheterna för att det är det bästa och mest förmånliga kontraktet som skrivs. Det är bra för skattebetalarna och för konkurrensen, säger Konkurrensverkets tillförordnade generaldirektör Karin Lunning.

Se hela ansökan här

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega