Kritik mot otillåten direktupphandling

Stockholms bolag för skolfastigheter, Sisab, kritiseras av Konkurrensverket för att inte ha annonserat upphandling av bilpool under flera år. Avtalen har omfattat flera miljoner kronor, vilket är långt över gränsen för direktupphandling utan annonsering.

Under sex år har Sisab gjort otillåtna direktupphandlingar av bilpool. Genom att inte konkurrensutsätta upphandlingarna med öppen annonsering har andra leverantörer stängts ute från möjligheten att lägga anbud.

Värt fem miljoner kronor
Mellan åren 2011 och 2016 direktupphandlade Sisab bilpool för över fem miljoner kronor. De har överskridit gränsen för direktupphandling varje år.

– Med en öppen annonsering, där fler leverantörer får möjlighet att lämna anbud, ökar möjligheterna att det blir det bästa avtalet till det bästa priset som vinner. Skattebetalarna vinner på att reglerna följs, säger Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning.

Preskriberat
– Den aktuella otillåtna upphandlingen har pågått i sex år. Det ser vi särskilt allvarligt på, säger Karin Lunning.

De aktuella lagöverträdelserna skedde för över ett år sedan, vilket innebär att Konkurrensverket inte kan vända sig till domstol med krav på böter/upphandlingsskadeavgift.

Läs hela beslutet här

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega