Råd om brandskydd vid ombyggnad

En ny bok ger vägledning om vilka brandskyddskrav som gäller när du bygger om eller renoverar och hur de kan uppfyllas, skriver Svensk Byggtjänsts omvärldsbevakning.

Teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren har tagit fram handboken ”Brandskydd vid ombyggnad och underhåll” som riktar sig till de som planerar, projekterar och utför ventilationsombyggnader, fasadombyggnader och stambyten.

Fokus ligger på ventilationsombyggnader. Några olika typer av ändringar som tas upp är:

  • Byte av frånluftsfläkt till frånluftsvärmepump
  • Byte av helt kanalsystem
  • Ny spisventilation i bostadskök
  • Ny mekanisk tilluft
  • Ändrade flöden och tryck
  • Flytta fläkt från vind till källare
  • Fasadtätning
  • Stambyte
  • Storkök, byte av kåpa men behålla kanalsystem