Spel för bättre rekrytering

rekryteringsspel_bredBritta Nordin Forsberg, forskarstuderande vid KTH, har skapat ett spel för dator och mobil som ska stötta företag att rekrytera rätt kompetens.

Hon menar att detta nya sätt att rekrytera på är både mer demokratiskt och träffsäkert.

Britta Nordin Forsberg, forskarstuderande på KTH, som skapat spelet.

Britta Nordin Forsberg, forskarstuderande på KTH, som skapat spelet.

– Just nu pågår en intensiv mediegranskning kring rekryteringsprocesser till toppositioner i näringslivet som sätter fingret på att kandidater hämtas från en ankdamm utan normbredd och arvoden på uppåt 15 miljoner kronor. Även offentlig verksamhet är i blåsväder när det gäller tillsättningar, säger Britta Nordin Forsberg och tillägger;

– I ett modernt samhälle duger det inte hålla fast vid en så föråldrad inställning. Den behöver utmanas genom att istället införa ett angreppssätt som är demokratiskt och kunskapsbaserat, mera rättvist, ger en större mångfald samtidigt som träffsäkerheten blir bättre.

Playitfair
Britta Nordin Forsberg, industridoktorand vid avdelningen för organisation och ledning vid KTH, menar att styrelser behöver bli bättre på digitalisering och jämställdhet.

Hon anser att det är betydligt bättre att komma till ett så kallat Assessment Center, som spelet utgör, än att jobba vidare som idag. Särskilt som innehållet i centret baseras på forskning, och förmedlas genom det senaste inom teknikutvecklingen som spel, förstärkt och virtuell verklighet.

Britta Nordin Forsberg fick idén till spelet, som går under namnet Playitfair, när hon jobbade med sin doktorsavhandling. Hon ville helt enkelt att det arbete hon lagt ner skulle komma till nytta i samhället.

Talangjakt
– Avhandlingen handlar om den talangjakt som hela tiden pågår i samhället. Många större företag jagar konstant efter rätt kompetens, och jobbar aktivt med att hitta, attrahera, anställa, utveckla och behålla talanger. Dessa människor är kritiska för verksamheten. Det är detta jag har studerat ur ett organisationsperspektiv.

Britta Nordin Forsberg kunde också hämta mycket inspiration till Playitfair genom att betrakta sina egna barn spela. Att se deras engagemang, höra glädjetjuten, och greppa att samarbetet med andra i spelen gav resultat var viktigt, liksom förståelsen för vilket enträget arbete som barnen lade ner på att komma vidare i spelet.

– Det är precis det som vi vill se när vi håller på med utbildning och rekryteringen. Den glädjen vill man uppleva så ofta som möjligt, och barnens spelande sådde ett frö.

Så fungerar det
Spelet, som både kan användas för rekrytering och utbildning, fungerar bland annat så att det rekryterande företag lägger in olika uppgifter som ska lösas.

Det kan handla om olika fall som speglar den egna företagskulturen och som kan avgöra lämpligheten hos de sökande. Att se hur kandidaterna löser olika problem eller hur de förhåller sig till exempelvis mångfald är också möjligt.

– Playitfair kan till exempel användas på så sätt att jobbsökande kan ”levla” sig fram till ett jobb. Det kan vara användbart i situationer där det finns många sökande till ett fåtal tjänster.

Förändringsarbete
I den utbildande delen av Playitfair, till exempel chefskurser, kan man behålla det moment som byggs upp vid utbildningstillfällena.

– Det är inte ovanligt att utbildningen stannar av. Då kan de studerande behålla farten och förkovra sig mellan seminarierna, till exempel när de befinner sig på resande fot.

Playitfair kan också vara ett viktigt verktyg i företags förändringsarbete.

– Idag sker en hel del sammanslagningar av bolag och omorganisationer. Detta förändringsarbete gör att företag både måste bli bättre på att bejaka mångfald och kompetenshöjande arbete. Spelet kan bidra med att göra såväl ett urval som att få folk att utvecklas.

 

För mer information, kontakta Britta Nordin Forsberg på 070 – 212 33 14 eller britta.forsberg@indek.kth.se.

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega