Skräddarsydda lösningar för hyresgäster

Gratis flytthjälp är en av flera nyheter som Helsingborgshem erbjuder sina hyresgäster för att öka rörligheten.

Gratis flytthjälp är en av flera nyheter som Helsingborgshem erbjuder sina hyresgäster för att öka rörligheten.

Helsingborgshem vänder sig i fyra pilotprojekt till befintliga hyresgäster med olika erbjudanden. Målet är att underlätta flytten till en bostad som bättre matchar en ny livssituation hos hyresgästen.

Den ökade rörligheten i samhället ställer helt nya krav på bostadsbranschens förmåga att möta människors förändrade önskemål och behov.

Ökad förändringstakt
Dagens modeller och system för uthyrning av bostäder i Sverige baserar sig enligt Helsingborgshem på uppfattningen att bostadsort, familj, arbete, hälsa och fritidsintressen är förhållanden som förändras långsamt och i ett liknande mönster för alla.

I verkligheten, säger bostadsbolaget, förändrar människor sina liv i allt högre takt och variationen mellan människors olika livssituationer ökar.

sofie_wehlin_liten

Människors bostadsbehov förändras allt snabbare, säger Sofie Wehlin.

– Vi ser väldigt tydligt hur bostadsbehoven förändras oftare i dag än tidigare och att hitta en bostad som matchar det nya behovet kan vara svårt. Det kan handla om att man saknar köpoäng, att man inte riktigt vet vad som finns eller att man helt enkelt inte själv orkar med det praktiska vid en flytt, orsaker som våra pilotprojekt försöker komma till rätta med säger Sofie Wehlin, chef för Sälj och Uthyrning på Helsingborgshem.

Åldersförtur
De erbjudanden som Helsingborgshem nu vill testa är dels en Åldersförtur.

Redan i dag finns en förtur i bostadsbolagets uthyrningssystem för hyresgäster med särskilda medicinska behov. En förtur som nu utökas att även omfatta hyresgäster där åldern ställer krav på en mer tillgänglighetsanpassad bostad.

Examenspresent
Ett annat erbjudande från Helsingborgshem är en Examenspresent till studenter som bor på något av Helsingborgshems studentboenden och som önskar att bo kvar i staden efter avslutade studier.

För att underlätta ett inträde på bostadsmarknaden får studenten köpoäng när de är klara med studierna, motsvarande det antal år hen har varit hyresgäst på studentboendet.

Glesboddhetsförtur
Ett tredje erbjudande kallar Helsingborgshem för en Glesboddhetsförtur. Här riktas erbjudandet till ensamhushåll som bor i en fyrarummare eller större och som själv önskar att flytta till något mindre. Hyresgästen får förtur i uthyrningssystemets kö och dessutom erbjudande om gratis flytthjälp.

Nyproduktionsförtur
Slutligen vill Helsingborgshem testa en Nyproduktionsförtur i nybyggda Husensjö, där hälften av de färdiga lägenheterna erbjuds med förtur till hyresgäster som i dag bor i lägenheter med hyror under vissa nivåer. Även i detta erbjudande ingår gratis hjälp med flytt.

Fler förslag på gång
Och fler innovativa förslag är på gång.

– De närmaste åren har vi tydliga mål för att öka rörligheten och förbättra matchningen, ett arbete som förhoppningsvis innebär att fler av de mest efterfrågade lägenheterna blir lediga för uthyrning, säger Charlotte Albertsson, affärsområdeschef för Boendeutveckling och service på Helsingborgshem.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega