”Vill se mer visionära grepp i förvaltningen”

Per_Forsling_kronika

Per Forsling.

Per Forsling, chef för Stockholmshems förvaltningsstab och medlem i Förvaltarforums redaktionsråd vill se mer visionära grepp inom bostadsförvaltningen. Våga fråga hyresgästerna vad de vill ha, inte bara vad de tycker!

vinjett_fyra_snabba_med

Varför är fastighetsförvaltning viktigt för dig?
Jag gillar hus och människor, att jobba med kombinationen av detta är något jag älskar. Hus har alltid berört oss, vi tycker att de är fula, snygga, bra, dåliga. Husen är också en viktig del av en stad, genom att vårda och utveckla husen kan staden bli bättre. Mycket floskler, men det är faktiskt så jag känner.
Att förvalta bostäder är ju något extra speciellt, där lever kunderna sina liv. Det ska vara välkomnande, bekvämt och tryggt, varje dag.

Hur tycker du att branschen sköter förvaltningen av sina fastigheter i dag?
Bra, i allt väsentligt jättebra. Vi har en god inomhusmiljö, bra standard och skick i jämförelse med många andra länder. Jag tror inte att vi ska vara nöjda, men vi kan vara stolta!
Jag vill dock att branschen ska utvecklas snabbare, öka sitt kundfokus och vara mer flexibla i att erbjuda kunderna det de verkligen vill ha och efterfrågar. I jämförelse med andra branscher har vi massor att lära.

Hur ser du på fastighetsförvaltarens roll och uppdrag i framtiden?
Den kommer i huvudsak att vara lika som i dag. Men förändringsriktningen är att vi utvecklar vårt uppdrag från att ”bara” ta hand om våra hus till att också vara en samhällsaktör på olika sätt. Fastighetsägaren är en viktig part i stadsutveckling, infrastrukturinvesteringar och inte minst som en del av en föränderlig sjukvård där sjukhusvistelser ska ersättas av hemsjukvård.

Vilka trender ser du inom fastighetsförvaltningen?
För få. Särskilt inom bostadsförvaltning är utvecklingstakten låg och trenderna är egentligen bara små justeringar. Jag vill ha mer visionära grepp, mer chansningar och fler tester. Våga prova mer och våga fråga kunderna vad de vill ha, inte bara vad de tycker.

Per Forsling, Stockholmshem, är en av många experter i Förvaltarforums redaktionsråd. De närmaste veckorna ger alla våra experter sin syn på dagens och framtidens fastighetsförvaltning och förvaltare.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega