Kommunen som visar vägen

Ska barn ha sämre arbetsmiljö än vuxna? Nej, menar Örebro kommun, som lagt över hela sin fastighetsförvaltning i det egna bolaget Futurum. Ökade kostnader för underhåll och investering möts med besparingar i form av effektivisering och minskade driftskostnader.

Futurum Fastigheter ägs av Örebro kommun. Bolaget bildades 2012 och förvaltar 360 000 kvm bruksarea fördelat på tre gymnasieskolor, 50 grundskolor och 74 förskolor. Bakgrunden till bolagiseringen är en önskan om ökad effektivitet.

Förvaltningen har varit starkt drivande i att bolagisera lokalförsörjningen. Örebro lägger stor vikt vid koncerntänk inom kommunen, det är viktigt att förstå att fastighetsförvaltningen är en del av större sammanhang.

Goran_Lunander_Futurum_Fastigheter_smal_liten? Skolorna står för den största delen i Futurums verksamhet. Företagets namn anspelar på att barnen är vår framtid. Uppdragetfrån kommunen är tydligt: att skapa attraktiva och bra miljöer för våra barn. I förlängningen ska Futurum bidra till Örebro kommuns övergripande mål, att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad, berättar Göran Lunander, vd Futurum.

Möttes av skepsis
Göran berättar att Örebro-borna var skeptiska till en början: ”Handlar det bara om nya lianer men samma gamla babianer?” Men med tydlig kommunikation och transparens har Futurum lyckats vända opinionen.

? Det var svårt att rekrytera första året, men inte längre. Förra året fick företaget flera spontanansökningar Det är bra, vi vill ha spetskompetensen inhouse, säger Göran.

Stora behov
Det nystartade företaget fick börja med att möta en rad utmaningar.

– Vi tog höjd för att det var illa, men verkligheten var värre. Tidigare låg underhållsbudgeten på 30 miljoner kronor per år. Investeringarna var mycket begränsade. En ny skola byggdes 2006, innan dess var det tidigt 90-tal.

Göran berättar att Futurum fick hantera ett stort eftersatt underhåll på över 500 miljoner kronor. Flera förskolor och skolor måste renoveras. Till det kom stora investeringsbehov i den kraftigt växande kommunen. Cirka 3 000 skolplatser saknas inom grundskolan fram till år 2020.

? När vi började hade inget systematiskt brandskyddsarbete gjorts på länge på grund av den dåliga ekonomin. Även myndighetsbesiktningar som OVK låg man efter med.

Kostnadseffektiviseringar
För att klara uppdraget måste kostnadseffektiviseringar genomföras. Futurum satsar också på besparingar inom drift och energi som ska täcka upp för ökade kostnader för kapital.

Kommunen har inte velat höja hyran utan den ligger kvar på hyresnivån 743 kronor per kvadratmeter med avtal kopplade till KPI.
Göran berättar att Futurum har föreslagit en ombyggnadsinvestering på 50 miljoner kronor per år utan att höja hyran, om kommunen går in med lika mycket.

Förvaltar värde
? Vad är viktigast i en kommunal investeringsplan? Vi förvaltar två miljarder i fastighetsvärde men det största värdet är barnen som är verksamma i våra lokaler. Ska våra barn ha en lika bra arbetsmiljö som vuxna? Självklart. Därför kan vi inte ha läckande stammar, mögliga bottenplattor eller dålig ventilation. Dessutom handlar det om att ta hand om våra materiella värden. Installationer är nyckeln till att ett hus ska må bra.

Utifrån sin fastighetskompetens har Futurum också inlett samarbeten med Yrkes- och miljömedicinska kliniken på universitetssjukhuset i Örebro.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Vinster med bolagiseringen

• Kostnadseffektiviseringar inom drift och energi ger ökat utrymme för investeringar
• Bidrar till kommunens mål och vision
• Ökad attraktivitet som arbetsgivare, spetskompetens in-house.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega