Trygga hyresgäster vid renovering

handslagPersonliga möten och rätt information i rätt tid. Det är två framgångsfaktorer för att få hyresgästerna att känna sig trygga vid en stamrenovering eller större ombyggnad, anser Thomas Enmark, fastighetsutvecklingschef på John Mattson Fastighets AB.

Fastighetsbolaget som har alla sina 1 500 bostadslägenheter samlade på Lidingö utanför Stockholm genomför sedan 2013 renovering av sina 1 200 lägenheter i Larsberg, som är byggda på 1960-talet.

Samtliga hus får nya stammar i kök och badrum och nya elsystem. Alla badrum och toaletter får kakel och klinkers och alla lägenheter utrustas med nya säkerhetsdörrar. Dessutom blir det ny belysning och målning i trapphus och entré samt nya entréportar med portlås och automatiska dörröppnare. Utemiljön närmast entréerna fräschas också upp.

Tydlig och kontinuerlig dialog
Konceptet kallas miniuppgradering och ger en hyresnivåhöjning på mellan tio och femton procent. Hittills är cirka 400 lägenheter klara och alla beräknas färdigt under 2018. Hyresgästerna bor kvar i lägenheten under de sex?åtta veckor renoveringen pågår.
John Mattson har i renoveringsarbetet tagit hjälp av Rotpartner, som utvecklat en särskild process för hyresgästdialog i samband med renovering.

? Vi tänkte från början klara detta själva eftersom vi har bra relationer med våra hyresgäster men insåg snart hur svårt det var. Renovering är något annat än förvaltning, förklarar Thomas Enmark.
I dag arbetar man utifrån Rotpartners väl inarbetade process som omfattar tidig, tydlig och kontinuerlig dialog med hyresgästerna.

? Felet vi gjorde och säkert många andra fastighetsägare gör är att koncentrera sig på den tekniska processen, när det viktigaste är att tidigt förklara för hyresgästerna att huset är i dåligt skick och att det behöver renoveras, säger Thomas Enmark. Det bör göras cirka två år innan arbetena startar.

Kommunikation i flera kanaler
John Mattson kommunicerar med hyresgästerna via flera olika kanaler. Man har tagit fram en informationsbroschyr om vad renoveringen innebär som delas ut till alla boende och gjort en film på samma tema på företagets webbplats. Dessutom följer man kontinuerligt hur renoveringen fortlöper i företagets kundtidning som ges ut tre gånger per år.

? Men den allra viktigaste faktorn är nog det personliga mötet. Hyresgästerna får träffa mig och mina kolleger i samband med att de besöker en visningslägenhet där de också får välja färg på kakel. Dessutom håller vi enskilda möten med dem som har behov av det.

Den täta dialogen med hyresgästerna har inneburit att relativt få hyresgäster motsätter sig renoveringen. Bara någon procent drar frågan till Hyresnämnden, där de alltid får ge sig.

Tvillingfödsel mitt i renoveringen
Under vår rundvandring i Larsberg träffar vi på Jared Cordova som med frun Anna tillfälligt bor i en av områdets evakueringslägenheter medan deras lägenhet renoveras. Paret har förutom dottern Thea två nyfödda tvillingpojkar som anlände mitt under renoveringen. Annars är John Mattson sparsamma med att erbjuda evakueringslägenhet. Jared, som är uppväxt i området och flyttat tillbaka med sin familj till en fyra är nöjd med den information han fått inför renoveringen.

? Informationen var varit bra under hela resan, säger han. Jag tycker också det är värt att betala cirka 900 kronor mer i månadshyra för att få det så fräscht.

Enkät till de boende
En viktig del i dialogen är också att skicka ut en enkät till hyresgästerna när renoveringen är klar och ta med sig resultaten till nästa hus.

? Det gäller att både vi och våra entreprenörer lär oss längs vägen och jobbar med ständiga förbättringar. Hyresgästerna reagerar ofta över om det står arbetsmaterial framför entrén, vilket det inte får göra efter arbetsdagens slut. Vet vi om det så åtgärder vi det så klart direkt. Men de flesta är väldigt nöjda och glada med den färdiga lägenheten och att renoveringen är över, säger Thomas Enmark.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

 

Fem framgångsfaktorer

• Starta dialogen i god tid (cirka två år före renovering)
• Låt olika personer sköta den tekniska processen och hyresgästdialogen
• Rätt information i rätt tid och i flera kanaler
• Låt hyresgästerna vara delaktiga i processen
• Personliga möten med hyresgästerna (vissa behöver mer info än andra)

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega