105 återtagna lägenheter – viktigt för trygghetsarbetet

Under 2023 lyckades Fastighets AB Förvaltaren ta tillbaka 105 lägenheter som hyrts ut i andra hand utan tillstånd. Det är ett viktigt resultat i bolagets prioriterade arbete med att förebygga brottslighet och skapa trygghet för sina hyresgäster.

Interna samarbeten mellan bolagets avdelningar är en framgångsfaktor för att lyckas återta 105 lägenheter enligt fastighetsbolaget Förvaltaren i Sundbyberg. Det kan börja med ett tips från förvaltning, kundservice eller uthyrning som sedan utreds av den bosociala enheten. Ofta åker de själva ut och knackar på.

– Andra bolag skickar kanske störningstjänsten i dessa ärenden. Men vi ser en fördel i att vi direkt kan skaffa oss en bild av situationen på plats, säger Emma som jobbar som utredare på Förvaltaren.
Förutom de interna tipsen från förvaltningen finns det även möjlighet att tipsa om otillåten uthyrning på bolagets hemsida. Där skriver man:

”Här kan du tipsa oss om du misstänker att någon hyr ut sin lägenhet otillåtet i andra hand. Vi ber dig att fylla i så mycket du vet, ju mer information vi får desto bättre. Du får självklart vara anonym, men det kan underlätta för vår utredare om vi får kontakta dig i utredningssyfte.”

Ingår i totala trygghetsarbetet
Att återta lägenheter som hyrs ut olovligen ingår i bolagets totala trygghetsarbete. Det arbetet innebär även att underhålla hus och utemiljöer och genom hyresgästdialog möjliggöra boendeinflytande och med aktiviteter bidra till en positiv och trygg gemenskap.

Årligen arrangerar man till exempel trygghetsvandringar i områdena tillsammans med hyresgäster och tittar på skötsel av utemiljön, underhåll, buskar och belysning och identifierar brister.

– Trygghetsvandringarna är ett bra tillfälle att med en gemensam blick gå igenom utemiljön kvällstid. Det är också en bra möjlighet att få prata med våra hyresgäster direkt om hur de upplever sitt område under dygnets alla timmar, säger Anna Degerfeldt, hållbarhetsutvecklare på Förvaltaren.

Fler trygghetsskapande saker som Förvaltaren gör:

  • Man finns tillgänglig dygnet runt; via kundservice under arbetstid och via fastighetsjour och väktarbolag på kvällar, nätter och helger.
  • Man arbetar för att bidra till en meningsfull fritid bland yngre, till exempel genom lovjobb och fritidsaktiviteter för barn.
  • Man kontrollerar löpande brandsäkerhet, belysning och lås i husen.
  • Miljövärdar ser till att det är rent och snyggt i miljöhus och gemensamma utrymmen.
  • Trädgårdsgruppen underhåller växtligheten och beskär buskar vid behov, för ökad sikt och trygghetskänsla.
  • Förvaltarens anställda nattvandrare, som går under namnet Tryggt tugg, samtalar med ungdomar i områdena och kan hjälpa till med allt från sällskap hem från tunnelbanan till rapportering om trasiga bänkar eller klotter.

Av: Marit Engstedt/Källa: Fastighets AB Förvaltaren
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega