Stora möjligheter minska utsläppen

Byggsektorn har stora möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp oavsett vilket byggmaterial som används. Det visar en LCA-studie av klimatpåverkan från flerbostadshus.


Så stor är branschens miljöpåverkan

Bygg- och fastighetssektorn släppte ut 11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter i Sverige under 2014, vilket motsvarar 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, skriver Boverket….


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega