Och priset går till…

T.h. Peter Sundqvist från Electrolux professional tar emot priset från EEFs styrelseordförande, Thomas Sundén.
T.v. Willy Ociansson tillsammans med hedersprisets första vinnare och namngivare, Egil Öfverholm.

Nyligen utsågs vinnarna av EEF:s energieffektiviseringspriser 2021. Årets framtidsföretag blev Elecrolux professional och hederspriset för lång och trogen tjänst inom energieffektivisering, Egil Öfverholm-priset gick till Willy Ociansson.

Vinnare av Årets framtidsföretag blev Electrolux professional för sitt arbete med att lyfta den gemensamma tvättstugan och alla dess fördelar.

Peter Sundqvist från Electrolux professional tar emot priset från EEFs styrelseordförande, Thomas Sundén.
Motiveringen löd:

”Årets framtidsföretag har tagit ett nytt grepp på en över hundra år gammal idé. De vill se till att Sveriges bostäder delar på resurserna och frigör energi – genom attraktiva gemensamma lågenergiteknik-tvättstugor.

Electrolux professional presenterar ett nytt tankesätt kring tvättstugan som en hållbar lösning och en del av en attraktiv mötesplats – en first floor lounge. Det skulle, förutom att spara tid, pengar och miljö, även ge huset en rad andra sociala mervärden som lockar. Cykelverkstad? Studie/arbets-platser? Gym? Bastu? Idéerna är ändlösa på vad man kan använda tiden till samtidigt som man tvättar hållbart.

Electrolux professional får priset, årets framtidsföretag, för sitt nya sätt att angripa ett välkänt problem. De får priset för sina nytänkande idéer som ska leda till mer energi- och resurseffektiva bostadshus och främst för att de lyfter frågan kring det verkliga problemet – hur får vi människor att vilja ha gemensamma tvättstugor?”

Egil Öfverholm-pristagare
Även årets Egil Öfverholm-pris delades ut, det gick i år till en stolt värmlänning som jobbat större delen av sitt liv med att stoppa energibovar: Willy Ociansson.

Willy Ociansson tillsammans med hedersprisets första vinnare och namngivare, Egil Öfverholm.

Motivering:
”Willy är, på sitt värmländska vis, en outtröttlig kraft för energieffektivisering. Hans slagkraftiga argumentation blandad med oefterhärmlig humor fungerar lika bra vid utbildning av fastighetsskötare i undercentralen som på framträdande plats i Energi och miljö-tidningen. Energibovarna ligger illa till.

Inte nog med denna viktiga pedagogiska gärning. Willys förmåga att angripa problem förutsättningslöst har lett till projekt med mycket liten energianvändning. Byggnader som visat vägen in i framtiden och påverkat en generation energieffektiviserare. Vi vill nu ge Willy den uppmärksamhet han så väl förtjänar.”

redaktionen@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega