Partnertext från Aff

Digitalisering – Aff, CoClass, BIM, BIP, hjälp!

Aff-koder är egentligen koder för arbete, men används också för att strukturera objekten i fastigheter.

I digitaliseringens tidevarv kommer vi på Aff ofta i kontakt med frågeställningar om fastighetsinformation, register och objektsstrukturer. Många fastighetsägare har fastighetssystem som delar in installationerna utefter Aff-koderna, vilket fungerar väl i den dagliga verksamheten.

Men så står ett nytt projekt för dörren. Man ska jobba med en BIM-modell, och den kommer inte vara strukturerad enligt Aff. Samt innehålla all tänkbar information ner på komponentnivå.

Hur ska du tänka nu?
Till att börja med måste man förstå att Aff-koderna egentligen är ett sätt att gruppera arbete, inte ett sätt att strukturera fysiska objekt i fastigheterna. Sedan behöver man komma ihåg att en tjänst definieras både av arbetet som ska utföras, och vad som är föremålet för utförandet.

Exempelvis om ”skötsel” ska utföras, så behöver det också definieras ”på vad” skötseln ska utföras, till exempel hissar. I det som kallas objektsbeskrivningen talar man sedan om vilka hissar det gäller.

För fastighetstekniska tjänster är det praktiskt att gruppera arbetet utefter vad arbetet ska utföras på, till exempel elsystemet. Därför är rubrikerna i Aff, med tillhörande koder, väldigt likt en objektsstruktur avseende fastighetsteknik. Men detaljeringsgraden är långt ifrån sådan att den fungerar för projektering.

Välj smart struktur
Med andra ord behöver du som fastighetsägare fundera på hur du vill strukturera objektsinformationen i ditt fastighetssystem – så det fungerar till vardags men ändå kan utnyttja den omfattande information som finns i en BIM-modell.

Ni kanske vill ligga kvar på Aff-strukturen där, och översätta informationen från projekten? Eller ska ni ha en objektsstruktur enligt t.ex. CoClass även i fastighetssystemet, och då till vilken detaljeringsgrad? Hög detaljeringsgrad kräver mycket resurser för registerhållning, och man måste bedöma värdet som det tillför.

Väljer du en annan struktur än Aff för att kategorisera objekten, kan arbetet med dem fortfarande kategoriseras enligt Aff – bara systemet stöder olika koder för arbete respektive objekt.

Så, vad var budskapet?

  • Aff är egentligen inte en objektsstruktur, utan ett sätt att gruppera tjänster. Men fungerar i många system även som en objektsstruktur.
  • Vid projektering behövs en mer komplett objektsstruktur, t.ex. BSAB, CoClass eller BIP.
  • Har du Aff som objektsstruktur i ditt fastighetssystem behöver ni hitta ett sätt att få in informationen från nya projekt till systemet på ett bra sätt.
  • Ska du göra ett Aff-avtal och har din objektsinformation på annat sätt går det bra att använda dessa tillsammans. I det fallet gör du en koppling mellan objekten enligt er struktur och Aff-koderna i Objektsbeskrivningen.

 

 

 

 

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens

Bli den första att kommentera "Digitalisering – Aff, CoClass, BIM, BIP, hjälp!"

Lämna en kommentar