Bättre mobilitetslösningar för alla

– Parkeringarna är kraftigt subventionerade, säger Carl Ståhle i Allmännyttans mobilitetsprojekt.

Våra parkeringar är en dålig affär. Det visar studier som gjorts av Allmännyttans mobilitetsprojekt som ska hjälpa oss ställa om till smartare transportlösningar.

Många bostadsföretag tar inte betalt för sina parkeringsplatser alls och andra tar alldeles för lite betalt sett till de faktiska kostnaderna för denna tjänst.

Allmännyttans mobilitetsprojekt har undersökt hur det ser ut bland medlemsbolagen i hela landet och kommit fram till att den genomsnittliga intäkten för öppna parkeringar och varmgarage per månad är cirka 430 kronor per plats, men den genomsnittliga kostnaden uppskattas till cirka 1 700 kronor i månaden.

Kraftigt subventionerade
– Vi har fortfarande inte tillräckligt mycket underlag för att kostnadsberäkningarna ska vara riktigt bra, men vi har tillräckligt underlag för att konstatera att parkeringarna är kraftigt subventionerade, säger Carl Ståhle, projektledare för Allmännyttans mobilitetsprojekt och digitaliseringsexpert på Sveriges Allmännytta.

Han påpekar att man måste ta med ränta, avskrivningar, avkastningskrav, underhåll som snöskottning och sandning, el och värme i den faktiska kostnaden för en parkeringsplats.

– Den stora kostnaden är ränta, avskrivningar och avkastningskrav eftersom vi, precis som den privata marknaden måste vara affärsmässiga.

Lägre byggkostnad
För att beräkna den faktiska kostnaden för en parkeringsplats har mobilitetsprojektet utgått från beräkningarna som har gjorts av forskningsprojektet Mo-Bo. Här beräknas genomsnittskostnaden för att anlägga en parkeringsplats utomhus till cirka 100 000 kronor och en plats i ett garage till cirka 500 000 kronor.

Carl Ståhle menar att om bostadsbolagen lämnar dagens parkeringslösningar och erbjuder fler teknikneutrala mobilitetslösningar skulle man kunna bygga avsevärt billigare bostäder.

– Det Mo-Bo-projektet gjorde var att de räknade på vad det skulle kosta att bygga ett hus om vi tänker fler mobilitetslösningar från början. Och då kom de fram till att det var 15 procent billigare.

Fattiga betalar mer
Alla hyresgäster är med och betalar de faktiska kostnaderna för parkeringarna i sin hyra, men de som har minst lägenheter betalar mer räknat per kvadratmeter.

– Ju större lägenhet du har, desto lägre kvadratmeterkostnad har du. Så om du slår ut parkeringen på kvadratmeterkostnaden innebär det att de med minst lägenheter betalar mer per kvadratmeter. Och det är troligtvis också så att de som har minst lägenheter har sämst ekonomi. Vi ser också i våra studier att över hälften av hushållen inte har bil. Så det här är en väldigt stor rättvisefråga, säger Carl Ståhle.

Styrs av parkeringsnorm
Idag finns en pålaga från kommunerna att bostadsbolag måste bygga ett visst antal parkeringar när de bygger nya hus.

– Den pålagan tycker vi ska vara teknikneutral. Idag pekar kommunerna på en teknik som heter parkering, men det borde vara en teknikneutral mobilitetsnorm, säger Carl Ståhle.

Han menar dock att det stora problemet är alla de parkeringar som bostadsbolagen redan har investerat i.

– Hur hittar vi ekonomi i att ställa om dessa parkeringar till mobilitetslösningar som leveransboxar, hemleveranser, bil- och cykelpooler samt möjligheter att jobba på distans. Och då har vi inte ens talat om alla investeringar i laddstolpar som behövs.

Nya möjligheter
Dagens bil- och parkeringssystem är varken resurseffektivt eller klimatsmart.

– När vi inventerar existerande resurser ser vi att parkering är den enda mobilitetslösningen som vi erbjuder. Och den lösningen bär sig inte. Hyresgästernas fordon är kopplat till varsin parkering, så man har inte heller optimerat användningen av parkeringarna. Och fordonen som hyresgästerna har delas inte heller, så där har man inte heller optimerat användningen.

Carl Ståhle menar att om bostadsbolagen erbjöd fler mobilitetstjänster skulle de få lägre kostnader totalt och ändå leverera bättre mobilitet till våra hyresgäster

Bättre för alla
– Vi vill göra bättre mobilitetslösningar för alla våra boende, så att de som vill ha bil kan ha det, de som vill dela kan göra det och de som vill beställa hem och ha en leveransbox kan göra det. Vi bygger på med flera mobilitetslösningar och tar inte bort något alternativ. Det handlar också om att hitta lösningar som är mer ekonomiska, säger Carl Ståhle och tillägger;

– Allmännyttan har ju fördelen att om vi delar på saker, till exempel tvättstuga eller ett flerfamiljshus där vi delar de grundläggande boendekostnaderna, blir det bättre och billigare för alla. Och mobilitet är en sådan delningstjänst, men inte bara parkering.

Hyra ut firmabilar
En mobilitetstjänst som kan förbättra bostadsbolagens ekonomi är om de hyr ut sina bilar till hyresgäster när de inte används av bolagen.

– Vi har ju en optimerad användning av de fordonen på arbetstid, men den tiden är bara en tredjedel av dygnet. Så vi vill låta våra hyresgäster använda sig av våra bilar under kvällar och helger, så att de slipper ha två bilar. Genom att fler kan använda våra resurser när de ändå står stilla gör det att både ekonomi och miljö blir bättre.

Bilen är viktig för mobiliteten
Allmännyttans mobilitetsprojekt ska hjälpa medlemsbolagen att skapa strategier för att med existerande resurser ställa om till mer klimatsmarta och energieffektiva transporter och samtidigt kunna erbjuda bättre mobilitetstjänster till lägre kostnad.

Carl Ståhle poängterar dock att det handlar om att erbjuda fler alternativ.

– Parkering är ju en bra idé och det är ju inte så att vi vill ta bort parkeringar eller ta bort bilarna, utan vi vill erbjuda bra mobilitetstjänster och då har vi en kombination av bilar, cyklar och bilpooler och andra lösningar. Det är vårt ansvar att se till att alla hyresgäster får nytta av tjänsterna som ligger på hyran. Jag tror därför att många bostadsbolag kommer att subventionera mobilitet som ett helhetserbjudande.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Snabbfakta om Allmännyttans mobilitetsprojekt

Allmännyttans mobilitetsprojekt stöds av Energimyndigheten och grundar sig i Allmännyttans klimatinitiativ. Projektet undersöker vilka intäkter och utgifter som parkeringar faktiskt innebär och vilka andra mobilitetslösningar som är möjliga att uppnå med existerande resurser. Projektet ska vara klart i juni 2022.

 

Allmännyttans Mobilitetsprojekt har tre delmål

  1. Ta fram olika strategier för att gå från parkeringsnorm till mobilitetsnorm i befintligt bestånd.
  2. Ta fram en digital plattform för att dela data för bättre samhällsplanering när det gäller mobilitetslösningar.
  3. Ta fram tre olika strategier i tre pilotprojekt som pågår i Strömstad, Vetlanda och Upplands Väsby.

 

Läs mer om mobilitetsprojektet

Betänkande av utredningen Samordning för bostadsbyggande: Stärkt planering för hållbar utveckling (SOU 2021:23)

Allmännyttans kommentar till utredningen ovan

Allmännyttans artikel ”Mobilitetsprojektet bäddar för samhällsvinster”

Carl Ståhles debattartikel i Bostadspolitik

Länk till Mo-Bo där kostnaden för parkeringsplatser beskrivs på sid 52 och 57

Läs mer om Mo-Bo-projektet

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega