Hyresstödet för lokaler förlängs

Regeringen föreslår att det statliga lokalhyresstödet  förlängs med perioden 1 april–30 juni 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den 10 mars anmälde regeringen hyresstödet för perioden januari-mars till EU-kommissionen. I onsdags meddelade kommissionen sitt godkännande och regeringen avser därmed fatta beslut om förordningen inom kort.

Regeringen har nu tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna även kommit överens om att förlänga hyresstödet med perioden 1 april-30 juni 2021. Denna förlängning kommer dock behöva beslutas vid ett senare tillfälle efter ytterligare godkännande av EU-kommissionen.

Kompensation med 50 procent
Den hyresvärd som under perioden april–juni väljer att sänka den fasta lokalhyran för hyresgäster i utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av lokalhyresnedsättningen.

Den statliga kompensationen kan enligt förslaget ges med 50 procent av den nedsatta fasta hyran, vilket är samma nivå som för perioden januari-mars.

Ansökan efter juni
Stödet är ett sätt att hjälpa särskilt utsatta företag genom krisen och riktar sig i första hand till verksamhet som är konsumentnära. Även tjänsteverksamhet som bygger på fysisk närhet mellan producent och konsument omfattas.

Inriktningen är att ansökan om stöd för perioden april-juni kommer att kunna göras efter juni månads utgång. Det finns dock inget som hindrar att hyresvärden beviljar rabatten innan det statliga stödet betalas ut.

Som under den förra stödperioden kommer länsstyrelserna att handlägga stödet.

Källa: Näringsdepartementet

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega