Bäst på jämställdhet i branschen

Locum har fått utmärkelserna Bäst i fastighetsbranschen och en Excellent arbetsgivare när det gäller jämställda arbetsvillkor av Nyckeltalsinstitutet.


Bästa arbetsgivaren i branschen

För andra året i rad har Jernhusen fått fastighetsbranschens bästa uppmätta resultat i Nyckeltalsinstitutets Attraktiva Arbetsgivarindex (AVI).


Sveriges bästa arbetsgivare

Två statliga fastighetsbolag har landets bästa arbetsvillkor. Det visar Nyckeltalsinstitutets Attraktiva Arbetsgivarindex, AVI 2018.


Humlegården har bästa arbetsvillkoren

I Nyckeltalsinstitutets årliga sammanställning kartläggs arbetsvillkoren inom mer än 200 företag och organisationer. Totalt omfattas cirka 15 procent av alla som arbetar i Sverige av…


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega