Sveriges bästa arbetsgivare

avi 2018

Kommunikationschef Hanna Janson, HR-chef Christina Burlin och vd Åsa Hedenberg på Specialfastigheter.

Två statliga fastighetsbolag har landets bästa arbetsvillkor. Det visar Nyckeltalsinstitutets Attraktiva Arbetsgivarindex, AVI 2018.

Nyckeltalsinstitutet har kartlagt faktiska arbetsvillkor inom mer än 250 företag och organisationer med sammanlagt närmare 650 000 medarbetare, motsvarande ca 13 procent av alla som arbetar i Sverige.

Jernhusen
Jernhusen, Specialfastigheter och Miljöförvaltningen Stockholms Stad har bästa resultat inom attraktiva arbetsvillkor.

– Idag är vi stolta Jernhusare! Vi ser att vår strategiska satsning de senaste åren på kultur- och kompetensutveckling nu gjort oss till en ännu mer attraktiv arbetsgivare, säger Maria Dillner Sjölin, HR-chef på Jernhusen.

Specialfastigheter
Specialfastigheter sticker ut lite extra med låg andel avgångar trots en het arbetsmarknad inom branschen.

– Vi har bra resultat på många av nyckeltalen, men en sak vi markant förbättrat är den minskade personalomsättningen från över 14 % 2015 till ca 5 % förra året.  Vi tror det beror på att medarbetarna tydligt ser helheten och vart vi är på väg, vilket är viktigt för att medarbetare ska trivas och känna tillhörighet, säger vd Åsa Hedenberg.

Sex pristagare
Vinnare har utsetts inom tre kategorier: Bästa Attraktiva Arbetsgivarindex, Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX® och Bästa Hälsoindex.

I år utses sex pristagare som uppnår högsta poäng jämfört andra vad gäller arbetsvillkor inom anställningsformer, arbetsmiljö, karriärmöjligheter och utveckling. Se vilka fler vinnare som utsetts i pressmeddelandet från Nyckeltalsinstitutet i länken nedan.

Pressmeddelande från Nyckeltalsinstitutet

Pressmeddelande från Jernhusen

Pressmeddelande från Specialfastigheter

Snabbfakta om Specialfastigheter
Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav, som till exempel kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till cirka 25 miljarder kronor. Specialfastigheter har drygt 140 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Våra huvudkontor finns i Linköping och Stockholm.

Snabbfakta om Jernhusen
Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Bolaget ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 161 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16,2 miljarder kronor.