Rekordstort bergvärmeprojekt

Fastighetsbolaget D. Carnegie & Co bygger det som sannolikt är Sveriges största bergvärmeprojekt i Jordbro utanför Stockholm. 135 energibrunnar ska borras ner till 355 meters djup vardera.

Sune Eriksson, driftchef på D. Carnegie & Co.

– Vi ser det som en bra affär, till värmepumpen tillförs en tredjedel elenergi och två tredjedelar av energin tas gratis från berget. Tillsammans med el från vindkraft som vi köper blir det en miljömässig och ekonomisk fördelaktig lösning, säger Sune Eriksson, driftchef på D. Carnegie & Co.

1100 lägenheter och ett antal lokaler i Jordbro i Haninge ska förses med värme och varmvatten via en komplett bergvärmeinstallation. D.Carnegie & Co har gjort liknande projekt i sitt bestånd tidigare, men aldrig ett lika stort.

– Vår leverantör påstår att det är den största installationen med flest antal borrmeter i Sverige, säger Sune Eriksson.

Tio års återbetalningstid
Den ekonomiska kalkylen för investeringen är ungefär lika som när man installerar bergvärme i en villa.

– Det beror naturligtvis på vad man har för uppvärmning tidigare, i vårt fall har vi idag fjärrvärme, då är kalkylen svårare att få ihop om man jämför med exempelvis oljepannor. Men vi räknar med en återbetalningstid på 10-12 år och i våra andra anläggningar har vi sett att vi kommer ner i driftkostnad omgående efter installationen, säger Sune Eriksson.

Sammanlagd installerad värmepumpeffekt blir 2,3 MW och beräknad energibesparing i förhållande till dagens fjärrvärmedrift är cirka 66 procent, eller 8400 MWh som motsvarar gratisenergin som erhålls från berget.

Krav på styrningen
Svårigheten ligger i samordningen av de olika värmepumpsenheterna.

– I en villainstallation har man bara en värmepump som sätts in med färdig styrutrustning som har en beprövad funktion. Nu får vi ett tiotal enheter i samma anläggning – så det ställs stora krav på uppbyggnaden och styrningen av dessa.

Att drifta en anläggning av det här slaget än svårare om man har en fjärrvärmelösning i fastigheten.

Tryggt system
– Men i och med att vi har flera parallellkopplade värmepumpar i varje värmepumpscentral istället för en stor maskin så drabbas inte fastigheten om vi får haveri på en kompressor. Vi kan även göra underhållsarbeten samtidigt som övriga enheter är i drift. Fjärrvärmeanläggningen finns kvar som spets när det kryper under minus 10 grader ute säger Sune Ericsson.

En annan risk med bergvärme är att man har för lite borrhål så att man tar ut för mycket energi ur berget och därigenom fryser ner både berghål och kulvertar.

– Det är något vi måste vara noga att hålla koll på när vi driftar anläggningen. Vi känner oss dock trygga med att vi har borrat tillräckligt många meter för att undvika nedfrysning av berget, säger Sune Ericsson.

Martina Nyhlin
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Snabbfakta om D. Carnegie & Co och projektet

Fastighetsbolaget D. Carnegie & Co har inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden.

Bergvärmesatsningen ingår i D. Carnegie & Co’s ambition att minska energiförbrukningen med 25 procent på bara några års sikt i sitt bestånd.

Projektet ska vara klart någon gång i september och det kommer ta cirka sex veckor att genomföra borrningen.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega