Egna trädgårdsmästare ska ge nöjda hyresgäster

Nästa år tar Kungälvsbostäder ytterligare ett steg i sin förändringsresa när företaget tar över skötseln av sina utemiljöer i egen regi.

Ambitionen är att höja kvalitén för att på sikt nå nöjdare hyresgäster.

Två år efter den omfattande omorganisation som innebar att Kungälvsbostäder växte med tio nya medarbetare när man anställde egna fastighetsvärdar tar nu företaget ytterligare ett steg och anställer två miljövärdar och tio trädgårdsarbetare.

Kungälvsbostäders ambition är att erbjuda hyresgästerna trygga, trivsamma och välskötta utemiljöer och för att nå dit har man nu bestämt sig för att ta över delar av skötseln av utemiljön själva.

Grepp om helheten
Den nya satsningen, som innebär att man övergår från en köpt entreprenad för skötsel av utemiljön till att sköta den delvis i egen regi, är något som har vuxit fram under de senaste åren.

Grunden för förändringen är bland annat önskemål och synpunkter från hyresgäster på rabattrensning, klippning av häckar, snöröjning med mera.

Flera fördelar
– Med skötseln i egen regi, med egen personal, tas ett helhetsgrepp om utemiljöerna och de problem som uppstår kan mötas direkt. Ambitionen är både att höja kvaliteten och kunna genomföra åtgärder snabbare för att på så sätt få nöjdare hyresgäster. Att ha skötsel i egen regi ger också möjlighet till långsiktig planering och bättre helhetssyn, säger förvaltningschef Johan Ygdenheim.

Just nu pågår rekrytering av ny personal. Lagom till sommarsäsongen börjar arbetet på allvar och hyresgästerna kommer att möta de nya medarbetarna runt om i Kungälv.

Källa: Kungälvsbostäder