Bättre tester av ventilation i storkök

Ett nytt projekt ska ge bättre metoder för att testa system för fettreducering i storköksventilation. Du som förvaltare bjuds in för att ge dina synpunkter.

Energimyndigheten har nyligen beviljat medel till projektet ”Utveckling av mätmetodik och provning av fettreduceringssystem i storköksventilation”.

Projektet genomförs av RISE i samarbete med CIT Energy Management, och är en insats inom fördjupningsområdet Storkök som nätverken Belivs (beställargrupp livsmedelslokaler) och Belok (beställargrupp lokaler) driver med stöd från Energimyndigheten.

Underlättar jämförelser
Syftet med projektet är att ta fram en provningsmetodik för att mäta och utvärdera olika tekniker för fettavskiljning i storköksventilation (mekaniska filter, ozon, UV-ljus och bakterier).

Metoden ska underlätta jämförelser av fettavskiljningssystem med avseende på effektivitet, underhållsbehov och säkerhetsaspekter.

Fastighetsägare deltar
Leverantörer av fettavskiljningssystem, beställare av dessa som fastighetsägare, restauranger och övriga branschintressenter, kommer att delta i projektet.

Genom lämpligt val av fettavskiljningssystem kan värmeåtervinningsfunktionen i professionella kök säkerställas på skolor, sjukhus, äldreboende, restauranger, snabbmatsrestauranger, hotell. Brandrisk och lukt är andra aspekter som fettrengöring kan minimera.

Bjuder in till möte
Under första kvartalet 2018 kommer en insamling av önskemål och kravspecifikationer från olika intressenter att startas.

Tanken är att ta emot synpunkter från beställare, leverantörer och andra branschintressenter och få svar på frågor som: Vad är viktigt att jämföra? Vilka parametrar bör testas? Vilka underhålls- och säkerhetsaspekter bör man ta hänsyn till?

Du som är fastighets- eller restaurangägare/förvaltare välkomnas att delta i de planerade träffarna:

7 februari kl. 13:00-15:00 (Stockholm)

21 februari kl. 10:00-12:00 (Göteborg)

Är du intresserad, vill du anmäla dig till träffarna eller vill ha mer information? Kontakta josep.termens@cit.chalmers.se eller svein.ruud@ri.se.
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär