Branschen, det är dags nu – fasa ut era lysrör!

EU förbjöd kvicksilveranvändning 2023 och nu måste lysrören ersättas. Till 2030 ska 17 miljoner armaturer bort och branschen behöver öka takten. Akademiska Hus har påbörjat sitt arbete och delar med sig av sin strategi.

Mikael Castanius. Foto: Casper Hedberg

Kvicksilver, som bland annat finns i lysrör, är ett farligt ämne, så pass skadligt att Kemikalieinspektionen beskriver det som ”ett hot mot både människor och miljö”. 2006 förbjöds kvicksilveranvändning i hela EU och började fasas ut, dock med några undantag för lysrör. Undantaget upphörde 2023 och innebär att kvicksilverbaserade lysrör nu måste ersättas. Något som alla fastighetsbolag behöver göra.

– Beslutet baseras på två olika direktiv, RoHS och Ecodesign, som berör väldigt många fastighetsägare. Lågt räknat påverkar detta 17 miljoner armaturer, säger Mikael Castanius, VD på El- och Belysningsföretagen, som bland annat har använt branschstatistik för att komma fram till den siffran.

Det finns alltså 17 miljoner lysrör som ska fasas ut. Men Belysningsbranschen uppskattar att det bara säljs cirka 1 miljon armaturer som passar in i ”lysrörssegmentet” per år. Med nuvarande tempo skulle det ta minst 17 år att byta ut alla, enligt uppgifter på deras hemsida.

3 olika lösningar
Utfasningen av kvicksilver är positivt – med både stora miljövinster och möjlighet till bättre ljus, men det innebär också utmaningar i att hitta andra ljuskällor i den takt som nu krävs. Mikael Castanius rekommenderar tre olika lösningar beroende på typ av anläggning, ljusmiljö samt anläggningens ålder: att gå över till LED-lysrör, att byta innehållet i befintliga armaturer eller att installera helt nya ljussystem.

– Belysningsbranschen har jobbat väldigt intensivt med att lösa den här frågan. Vi har informerat om både konsekvenser och lösningar samt flera av våra tillverkare har tagit fram utbyteskit för armaturer. För många blir det aktuellt att byta ut hela systemen eftersom LED-lysrör ger helt annorlunda ljusbilder. Dessutom ingår belysningsstyrning idag i standarden för arbetsplatsbelysning. Därför rekommenderar vi att man nu passar på att uppgradera sin anläggning så den blir hållbar på riktigt, säger han.

Akademiska Hus tog fram en plan och en strategi

Magnus Öhrman

På Akademiska Hus, med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på 15 av landets universitets- och högskoleorter, har man arbetat med en utfasning av kvicksilverarmaturer sedan hösten 2022. Magnus Öhrman, Chef Teknik T&S, som har lett arbetet, säger att det första de gjorde var att ta fram en plan.

– Vi insåg tidigt att vi måste ha en strategi kring att hantera den här utmaningen. Så vi samlade på oss så mycket kunskap vi kunde för att skapa en sådan, säger han.

En intern arbetsgrupp med kompetens inom el och belysning sattes ihop. Denna grupp skapade en strategi och ett informationsmaterial. Sedan bjöd de in berörda personer till möten för att alla skulle få samma baskunskap och utgångsläge.

– Vi bjöd in alla som jobbar med teknikfrågor, som fastighetstekniker och tekniska förvaltare. Vi berättade om lagförändringen och vår strategi, sedan fick de gå ”hem” och börja prioritera vilka byggnader vi ska börja med.

Tre hållpunkter för belysningsutbyte
Detta resulterade i tre hållpunkter för vilka fastigheter som skulle prioriteras: byggnader med högt symbolvärde som syns mycket, hårt belastade byggnader som ofta är fulla med folk och svåra att utföra reparationer i samt byggnader med belysningsanläggningar som av någon anledning blivit eftersatta. Till exempel i väntan på en ny hyresgäst eller ombyggnad.

– Vi har förvaltning och drift i egen regi, vilket ger oss en god kännedom om våra lokaler. Därför har inventeringen till stor del kunnat göras vid sittande bord med hjälp av sånt som armaturförteckningar och installationsritningar, säger Magnus Öhrman.

Framgång med provrum för hyresgäster
Sista delen i strategin kallar han ”verkstad”. När denna del inleddes skapades ett kompetensteam med en projektledare, belysningskunnig och inköpare som tog fram en upphandlingsmall som de lokala arbetslagen kunde välja lämplig åtgärd och ta in offerter.

En sak som Magnus Öhman säger har varit särskilt lyckat under de armaturbyten som hittills har genomförts är att först göra ett provrum dit hyresgästen kan gå och se den nya belysningen. Till exempel sådant som skillnader i färgtemperatur, så att det går att göra justeringar innan arbetet görs i resten av byggnaden.

Kostnader och vinster
En viktig del är såklart kostnaden. För att göra en uppskattning av detta använde Akademiska Hus inventeringsunderlag från de lokala avdelningarna och ett kalkylprogram.

– Vi såg att cirka 40 procent av byggnadsbeståndet var väl inventerat. Det utgick vi från och skalade upp den informationen på alla kvadratmeter som Akademiska Hus har. På så sätt fick vi fram en grov budget, säger Magnus Öhrman.

Nu är arbetet i full gång och kommer att fortsätta även under 2025 och Magnus Öhrman ser flera vinster med det utöver att få bort kvicksilvret.

– Vi tar på oss helhetsansvaret för belysningen. Det blir bättre för våra kunder som både får lägre kostnader och en bättre arbetsmiljö med ny belysning. Dessutom blir det en energieffektivisering, en enklare förvaltning och ett minskat CO2-avtryck, avslutar han.

Mikael Castanius, El- och Belysningsföretagen, tips på sätt att fasa ut lysrörsarmatur:

 • Passa på att uppgradera belysningsanläggningen med modern belysningsstyrning, det ingår idag i till exempel i standarden för arbetsplatsens belysning.
 • Innan beslut om hur; gör en utvärdering av anläggningens syfte och ålder och fråga dig hur viktig en bra ljusmiljö är. Därefter finns tre alternativ:
  – Att byta innehållet i befintliga armaturer
  – Att installera nya ljussystem
  – Att byta till LED-lysrör

Magnus Öhrmans, Akademiska Hus, tips på arbetsprocess:

 • Avsätt tid och skapa en plan/strategi för hur arbetet ska gå till.
 • Använd intern kompetens för att inventera fastighetsbeståndet och status för belysningen.
 • Skapa en prioriteringslista – vad är akut och vilka byggnader kan vänta samt ordningen för detta.
 • Ta fram en mall för offerter som överensstämmer med organisationens krav.
 • Vid byte av belysningsarmaturer, passa då på att plocka ner lysrör som fungerar och använda dem i andra hus som ligger lite längre ner på prioriteringslistan.

Text: Mari-Louise Paulson
redaktionen@forvaltarforum.se

RoHS-direktivet

RoHS står för engelskans Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning). Direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Läs mer om utfasning av lysrör på Elsäkerhetsverket.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega