Så tacklar Einar Mattsson och Fabege utfasningen av lysrör

Foto: Adobe Stock

Till följd av att EU slopar undantaget för ljuskällor som innehåller kvicksilver behöver fastighetsförvaltare planera för det. För Einar Mattsson betyder det bland annat renovering av befintliga armaturer och Fabege gör riktade insatser i garage.

Vanliga lysrör som T5 och T8 är exempel på produkter som inte längre går att köpa efter sommaren 2023. Syftet är att minska riskerna för både människor och miljö, bland annat genom att ersätta farliga ämnen i elektrisk utrustning.

Det allra enklaste tillvägagångssättet är att ersätta befintliga ljuskällor med LED-lysrör. Men här finns det ett par fallgropar, menar Kjell Wallin, ljusrådgivare på Fagerhult.

– Det är en högre tändspänning i en LED-ljuskälla vilket kan påverka säkringar, de går kanske inte att ljusreglera, de saknar CE-märkning, energibesparing uteblir, ljusflödet stämmer inte. Det finns en hel del att kolla upp, det kan bli väldigt annorlunda jämfört med den ursprungliga ljuskällan.

Renovering av befintliga armaturer
Ett annat alternativ är att bygga om befintliga armaturer, men även här gäller det att inte ta förhastade beslut eftersom förutsättningarna ofta ser olika ut.

– I de flesta fall blir det billigare att återbruka armaturer än att köpa nya, säger Kjell Wallin och fortsätter:
– I vissa fall vill man byta ut armaturerna när det sitter T5-rör i, trots att det är ganska nya armaturer, då brukar jag rekommendera ett återbruk.

Flera faktorer spelar in
För fastighetsbolaget Einar Mattsson handlar det bland annat om huruvida armaturen har verkshöjd för fastigheten eller inte.

Martin Fors, Einar Mattsson. Foto: Mattias Hamren

– Vi renoverade armaturerna på ett par äldre fastigheter där armaturerna var från 50-talet. Då byggde vi om dem till LED-belysning, säger Martin Fors, fastighetschef  på Einar Mattsson.

Samtidigt väljer man bort en viss typ av armaturer. Det handlar om armaturer med mycket plast, armaturer som är i sämre skick eller som är tillverkade när hållbarhetstänket inte var i fokus.

– Armaturer som är insatta runt 70-talet brukar inte gå att byta lika enkelt, de faller sönder i händerna när man börjar ta loss dem, säger Martin Fors.

Installera nya armaturer
Att ersätta de gamla armaturerna med nya är ett bra alternativ om de befintliga armaturerna är i dåligt skick. Genom att samla flera fastigheter under samma projekt effektiviserar man dessutom både arbetet och kostnader, menar Martin Fors.

– Vi försöker få till skiftet av armaturer och ljuskällor till en mer industriell skala. Vi byter ut armaturerna i flera fastigheter samtidigt, istället för att varje förvaltare ska sitta och dutta med sin fastighet.

Stort projekt i Hjulsta
Martin Fors berättar att man nyligen har bytt ut sin belysning från äldre kvicksilverbelysning till nya LED-armaturer för ett större bostadsområde i Hjulsta, Stockholm. Ett projekt som har kostat nära 20 Mkr.

– En klart drivande faktor är att vi får en mycket bättre ljusbild och en fantastisk besparing i att själva ljuskällan har en längre livslängd jämfört med ett T5/T8-rör, och därmed en lägre framtida förvaltningskostnad, säger Martin Fors.

Ta höjd för utfasningen i budgetering
Hos fastighetsbolaget Fabege är man väl förberedd inför utfasningen, berättar bolagets tekniska chef Fred Grönwall. Förutom ett stort lager med ljuskällor har man både planerat och budgeterat för utfasningen.

Fred Grönwall, Fabege.

– Dels jobbar vi med att ‘retrofit’, att vi ersätter befintliga lysrör med LED-rör. Dels byter vi ut armaturer som inte går att göra ett direktbyte i. Inom vissa avgränsade områden kommer vi också att göra riktade insatser, till exempel i garage.

Ska man göra ett direktbyte, det vill säga byta till en LED-produkt som motsvarar den befintliga produkten, gäller det att testa den nya lösningen på plats. Ett byte till LED-lysrör kommer att påverka ljusbilden, menar Fred Grönwall.

– LED-rör är mer riktade medan de gamla lyser åt alla håll, det kommer påverka ljuskvalitén. Man behöver verkligen hitta rätt värme i den nya ljuskällan för att efterlikna den tidigare ljusbilden.

Tips till förvaltaren?
– Att det till viss del finns LED-lysrör som fungerar som ersättare. Men på sikt bör man sikta på att byta ut armaturen, säger Fred Grönwall.

Text: Jakob Gromer
redaktionen@forvaltarforum.se

Utfasning av lysrör med kvicksilver

RoHS, Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment, heter EU-direktivet som reglerar användandet av ljuskällor som innehåller kvicksilver.

Utfasningsdatum:
Kompaktlysrör och T5 cirkel: 24 februari 2023
Lysrör T5 och T8: 24 augusti 2023
Efter detta får man bara använda produkter som redan är installerade, eller är lagerförda.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega