Kylan kryper in i huset – hur rättar vi till det?

Nu när det har varit ordentligt kallt ute är vissa lägenheter inte tillräckligt varma. Vad är felet? Energiexperten ger flera orsaker till det och ger tips på vad du kan göra för att injustera värmesystemet.

Det finns ett par bakomliggande faktorer som kan vara förklaringen till att lägenheterna känns kalla.
Det man vanligtvis tänker på, är att det är värmesystemet som har hamnat i obalans. Visst kan det vara det, men det kan också vara ojämna luftflöden i lägenheterna.

Så, vid en felanmälan på felaktig temperatur så bör man mäta temperaturen i lägenheten eller lokalen. Man kan då även fråga den boende hur och var temperaturen är mätt. Man ska mäta rummets temperatur och inte fönsterbrädans temperatur, bakom gardinen.

I samband med ett besök hos anmälaren kan man kolla om långa gardiner hänger ner och döljer termostaten eller om någon möbel står för nära radiatorn och hindrar luftcirkulationen. Det är ganska vanligt och det brukar vara ett pedagogiskt problem att förklara detta.

Självdrag och fläktstyrd ventilation
Men om vi återgår till ventilationen så är det vanligt med självdrag och dess nackdel är att luftflödet påverkas av temperaturskillnaden mellan luftens inne- och utomhustemperatur. Ju större temperaturskillnaden är desto mer luftflöde. Med fläktstyrd ventilation (F) är det en mindre skillnad mellan sommar och vinter.

En annan orsak till kyla upptäckte jag i en fastighet jag jobbade med. Där var de lägenheter kalla som inte hade bytt till säkerhetsdörrar. Ventilationen från trapphuset minskade tack vare säkerhetsdörrarna och ökade i lägenheterna som hade kvar originaldörrarna.

Obalans i värmesystemet
Men det kan, som sagt, vara obalans i värmesystemet som orsakar ojämn temperatur. Innan man startar med att finreglera värmesystemet är det dock bra om man har kollat allt jag har beskrivit här ovan.

Orsak till obalans kan vara att det har varit mycket skruvande på radiatorventilerna både av de boende och drift/servicepersonal. I kalla lägenheter öppnar man radiatorventilen eller helt enkelt tar bort termostaventilen. Då blir det högre temperatur i den lägenheten, tack vare ett ökat flöde genom radiatorerna. Men detta gör att någon annan får ett mindre flöde och temperaturen sjunker i den lägenheten. Då öppnar den hyresgästen ventilen där och cirkusen är igång.

Återgå till originalinställningar
För att lösa detta är det vettigt att man återgår till originalinställningarna och kanske monterar nya temperaturspärrade termostater. Ventilerna behöver inte bytas om de inte läcker eller av någon annan anledning behöver bytas.

Termostatens funktion i ett injusterat system är att begränsa effektuttaget om någon form av tillskottsvärme uppstår, till exempel solinstrålning, om många personer vistas i samma rum, om spisen används mycket eller lampor påverkar rumstemperaturen.

Hur gör man en bra inreglering av värmesystemet?
Man bör ställa sig frågan om det skall vara rätt flöde genom radiatorn eller rätt temperatur i lägenheten. Vid uppföljning är temperaturen lättare att mäta än flödet.

Injustering av värmesystem innebär en justering av systemets vattenflöde så att varje enskild radiator får rätt effektavgivning. I ett dåligt injusterat värmesystem cirkulerar vattnet den lättaste vägen där det är minst motstånd. Det gör att radiatorerna som ligger längst bort från värmecentralen får sämre cirkulation och lägre rumstemperatur. För att kompensera detta höjs oftast värmesystemets framledningstemperatur vilket medför ökade kostnader. Driftnettot blir lidande helt enkelt.

Syfte med justering
Finjusteringen har två syften: ge ett bra inomhusklimat och att ge förutsättningar för energisparande åtgärder. När temperaturen efter injusteringen är jämn i alla lägenheter och ligger på fastighetsägarens börtemperatur, får man vara nöjd och man har nått sitt mål ur ett fastighetsägarperspektiv. De boende är kanske inte av samma uppfattning.

Hur stor besparing åtgärderna har gett är svårt att säga, det kan vara så att energianvändningen ökar efter detta. Men kan man sänka lägenhetstemperaturen från 22 grader till 21 grader blir besparingen cirka 8% av värmekostnaden. Ibland nämns 5% och det gäller vid oljeeldning.

Vad gör man när (kunden) hyresgästen klagar på värmen?

  • Gör platsbesök och mät temperaturen inne i lägenheten.
  • Kolla hur hyresgästen har mätt. Var och med vilken termometer?
  • Kolla ventilationsflöden och kolla om dessa inte är högre än börvärdet.
  • Injustera radiatorsystemet så att det blir rätt temperatur i lägenheterna.

Roland Jonsson
Senior Energiexpert, tidigare Energichef på HSB, energikonsult på WSP, lärare på Stockholms Tekniska Institut, numera tf Driftchef på Nynäshamnsbostäder och konsult.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega