Festivaluthyrning, vad kan hyresvärden göra åt det?

Hyresgäster kan lockas av att hyra ut sin lägenhet i andra hand under semestern, festivaler eller andra stora event på orten. Trots att det då ofta är fråga om kortare uthyrningar kan det medföra att hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet.

Andrahandsuthyrning behöver godkännas
En hyresgäst behöver alltid inhämta hyresvärdens eller hyresnämndens tillstånd för att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Om tillstånd inte har inhämtats är uthyrningen olovlig och hyresvärden kan säga upp avtalet om uthyrningen är tillräckligt allvarlig.

För hyresvärdens möjlighet att senare säga upp avtalet är det viktigt att hyresgästen på något sätt informerats att avtalet kan sägas upp om lägenheten hyrs ut olovligen i andra hand. Detta gäller för både kortare och längre uthyrningar.

Festivaluthyrning kan leda till hyresavtalets upphörande
Till skillnad från vad många tror är det inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd ens i en enstaka natt. Om detta sker blir den viktiga följdfrågan: Är uthyrningen tillräckligt allvarlig för att avtalet ska upphöra?

Det är i min mening tveksamt om en natt är tillräckligt allvarlig, men om det sker ett flertal gånger eller kontinuerligt med jämna mellanrum blir bedömningen sannolikt annorlunda. Detta gäller även om hyresgästen ”passar på” att hyra ut sin lägenhet bara när det sker stora event på orten så som festivaler och konserter. Annonsering sker ofta på uthyrningssajter och sociala medier, av vilka de vanligaste är Airbnb.se, Blocket.se och Facebook.

Som mycket allvarliga fall på kortare uthyrningar vill jag nämna uthyrningar som liknar hotellverksamhet.

Kortare uthyrningar leder ofta till störningar
När lägenheten hyrs ut olovligen i andra hand, och särskilt vid kortare uthyrningar, är det ganska vanligt att andrahandshyresgästerna som ofta är turister orsakar störningar då de är uppe sent och orsakar ljudstörningar på kvällar och nätter.

Eftersom det är hyresgästen som ansvarar för lägenheten likväl störningar som härrör från besökarna eller från lägenheten, kan hyresvärden säga upp avtalet på grund av störningar i boendet.

Ockerhyra
Festivaluthyrning med mera sker ofta i syfte att tjäna pengar genom att ta ut en ockerhyra, det vill säga en högre hyra än vad hyresgästen själv betalar till hyresvärden efter avdrag för eventuellt påslag eller kostnader som hyresgästen kan ha rätt att få ersättning för.

Både lagstiftaren och hyresvärdarna ser väldigt allvarligt på att en hyresgäst tjänar pengar på att hyra ut sin hyresrätt. Det är därför inte ovanligt att det leder till att hyresvärden säger upp avtalet om överhyran inte är marginell. Det är otillåtet att ta ut ockerhyra vid både andrahandsuthyrning som vid inneboendeskap. Även i denna del är det viktigt att hyresgästen på något sätt har informerats om att avtalet kan komma att sägas upp om ockerhyra tas ut.

Insamlande av underlag
Om hyresvärden väljer att säga upp avtalet på grund av någon av de ovanstående anledningarna är det viktigt att underlaget till stöd för uppsägningen är tillräckligt. Det är hyresvärden som måste bevisa att uthyrning, uttagande av ockerhyra eller störningar i boendet har skett och därför hyresvärden som måste ta fram underlaget.

Underlaget kan bestå av avtal, annonser, grannars iakttagelser, fastighetsskötare eller förvaltares iakttagelser etcetera. I vissa fall är det svårt att bedöma om underlaget är tillräckligt för att gå vidare med uppsägning och då kan man med fördel ta råd av expert.

Tips till hyresvärden

  1. Informera om att tillstånd behöver inhämtas för både kortare och längre andrahandsuthyrning.
  2. Informera om att ockerhyra inte får tas ut, oavsett om det är andrahandsuthyrning eller inneboendeskap.
  3. Informera om att avtalet kan sägas upp om lägenheten hyrs ut utan tillstånd eller om ockerhyra tas ut.
  4. Varna hyresgästen innan en uppsägning, men det är inte ett krav i alla situationer.
  5. Samla underlag och stöd för andrahandsuthyrningen och/eller ockerhyran.
  6. Gör en bedömning av om avtalet ska sägas upp.

Aziza Örs,
Advokat på Landahl Advokatbyrå

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega