Partnertext från SKB

Inte som andra fastighetsföretag

SKB:s egna fastighetsskötare ger trygghet och god kontakt med de boende. Foto: Karin Alfredsson

SKB kallar sig evighetsförvaltare. Ett annorlunda ord, men det är mycket mer än bara det begreppet som gör SKB till en annorlunda spelare på bostadsmarknaden.

Stockholm Kooperativa Bostadsförening är inte vilket fastighetsföretag som helst. Det är en kooperativ hyresrättsförening, vars uppdrag är att bygga och långsiktigt förvalta bostadsfastigheter och upplåta lägenheterna med kooperativ hyresrätt till föreningens medlemmar. Så varje SKB-kvarter byggs utifrån att huset ska finnas kvar i SKB:s fastighetsbestånd. SKB har aldrig sålt ett enda hus. Det kallas evighetsförvaltning.

Medlemmarna driver föreningen framåt
Eftersom SKB är en kooperativ bostadsförening som ägs av medlemmarna, så är föreningsstämman det högsta beslutande organet. Där väljer man styrelse, behandlar årsredovisningen och tar beslut om motioner som inkommit från medlemmarna, med mera. Föreningens fullmäktige består av valda representanter från både köande och boende medlemmar. Det är medlemmarnas engagemang i föreningen som driver och utvecklar den goda idé som startades 1916 av eldsjälarna som satte bollen i rullning.

Med totalt 93 000 medlemmar har föreningen i dag engagemang på alla nivåer. Kvartersråden utgör basen för de boende medlemmarna och är kontaktlänk och informationskanal mellan de boende i kvarteret och SKB. De har en viktig roll när det kommer till lokala boendefrågor, goda grannkontakter och ansvaret för de gemensamma lokalerna. Många engagerar sig också i kvartersodlingar och aktiviteter för de boende.

Egen personal på plats
En styrka i förvaltningen är att SKB har egen personal. Egna fastighetsskötare i varje kvarter ger trygghet och god kontakt med de boende. Att dessutom ha egna hantverkare och driftpersonal ger högt kunnande om fastigheterna. Och det ger höga betyg på servicegraden från de boende.

– Vi är väldigt stolta över de höga betyg vi får i hyresgästundersökningarna. Där kan vi se att de uppskattar det dagliga arbetet som alla SKB:s medarbetare gör i våra kvarter. Och vi känner förstås att vi vill fortsätta bli ännu bättre, säger förvaltningschef Madeleine Brisère.

Stabil aktör på bostadsmarknaden
Så SKB är en trygg, långsiktig och väletablerad förening som erbjuder en unik boendeform, den kooperativa hyresrätten. Även i nybyggnation är kvaliteten mycket hög och föreningen medverkar i utvecklingen av områdena runt fastigheterna.

– Vi har haft det hållbara perspektivet väl förankrat i organisationen sedan vi grundades för över 100 år sedan. Det måste vi ha för att kunna fortsätta vara evighetsförvaltare och en framgångsrik förening. Så länge vi funnits har vi haft en sund ekonomi, tagit ett grönt ansvar och strävar ständigt efter att vara en ansvarsfull samhällsbyggare. Tre pelare som bygger en hållbar framtid för oss alla och bidrar till att vi kan fortsätta att bygga även under en sämre konjunktur, säger vd Ingrid Gyllfors.

Stabiliteten i föreningens ekonomi handlar bland annat om att SKB är not-for-profit. Det innebär att överskottet återinvesteras i föreningen och används för att utveckla verksamheten och finansiera nybyggnationer och renoveringar. Just nu är två kvarter under produktion, ett i Kista och ett på Södermalm. Idag äger och förvaltar SKB över 8 300 lägenheter.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega