Får jag anställa utländsk arbetskraft?

Fråga:
Kan jag som arbetsgivare anställa utländsk arbetskraft från ett land utanför EU/EES?

Svar:
Medborgare i länder som inte är medlemmar i EU/EES (tredjelandsmedborgare) måste ha ett giltigt arbetstillstånd för att kunna arbeta i Sverige.

Ansökan om arbetstillstånd ska göras innan resa till Sverige och ska dessutom innehålla ett anställningserbjudande från arbetsgivaren samt ett fackligt yttrande. Arbetstillståndet måste vara klart och infört i passet vid inresa till Sverige.

I det fall arbetet omfattar mer än tre månader måste arbetstagaren dessutom ha uppehållstillstånd i Sverige, varav ansökan görs på samma blankett som arbetstillståndet.

Arbetstillstånd ges för den tid som arbetet omfattas – dock maximalt i två år. Medborgare i de flesta länder utanför EU behöver också visum för inresa i Sverige. Visumet ska vara klart och infört i passet inför inresa.

Krav för arbetstillstånd
För att ett arbetstillstånd ska kunna beviljas krävs:

  • Ett giltigt pass
  • Villkoren i det arbete som erbjuds ska vara i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som anses brukligt i yrket eller branschen.
  • Lönen som erbjuds ska vara i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt i yrket eller branschen.
  • Anställningen ska gå att försörja sig på. Här krävs att lönen uppgår till minst 13 000 kronor före skatt.

Senast den tolfte i månaden efter att en tredjelandsmedborgare har anställts ska arbetsgivaren underrätta Skatteverket på blankett ”Underrättelse anställning av utlänning”.

Denna underrättelse ska lämnas oavsett om personen har permanent uppehållstillstånd eller ej och oavsett om anställningen är avsedd att pågå under en kortare eller en längre tid.

Skyldighet att kontrollera
Arbetsgivaren är skyldig att kontrollera att tillstånd finns. Till exempel kan arbetstagaren uppvisa:

  • Ett kort om uppehållstillstånd som innehåller texten ”tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd, ”Får arbeta” eller ”permanent uppehållstillstånd”. Är tillståndet tidsbegränsat ska arbetsgivaren kontrollera för hur länge det gäller. Det är också viktigt att kontrollera eventuella begränsningar till yrke och arbetsgivare som framgår under ”anmärkningar”.
  • En kopia av beslut från Migrationsverket om uppehålls – och arbetstillstånd. Information om tillståndets giltighetstid och eventuella begränsningar framgår där. Tänk på att ett permanent uppehållstillstånd alltid medför rätt att arbeta.

Straffbart
Det är straffbart att anställa en utländsk medborgare som inte har ett föreskrivet tillstånd.

Upphör eller återkallas arbetstillståndet är arbetsgivaren skyldig att häva anställningen. Anställningsskyddslagen regler för uppsägning gäller då inte.

Arbetsgivaren ska också under anställningstiden och minst tolv månader därefter behålla en kopia som visar på att ett giltigt arbetstillstånd funnits.

Lisa Strandberg
förhandlare och rådgivare, Fastigo

Läs mer om arbetstillstånd på Migrationsverket

Bli den första att kommentera "Får jag anställa utländsk arbetskraft?"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär