Avgift vid upplåtelse i andra hand

Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift.

Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.

När får avgift tas ut?
Först och främst måste det framgå av stadgar att möjlighet finns att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse. I 2011 års HSB normalstadgar (version 4) framgår denna möjlighet. Därutöver krävs ett beslut från styrelsen att börja ta ut avgift för andrahandsupplåtelse.

Avgiften tas ut av bostadsrättsinnehavaren som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Avgift kan även tas ut av kommun eller landsting som innehar en bostadsrätt som är upplåten som bostad, detta trots att kommun eller landsting inte behöver ansöka om tillstånd om att få upplåta bostaden i andra hand.

Det rör sig om en andrahandsupplåtelse när kommunen/landstinget låter någon bo i lägenheten som de äger.

Vilken avgift kan tas ut?
Enligt lag och HSB normalstadgar 2011 framgår att avgiften får tas ut med max 10 procent av prisbasbeloppet per år.

Hänsyn ska tas till hur många kalendermånader lägenheten är upplåten.

Det är upp till styrelsen att bestämma om avgift ska tas ut med maxbelopp eller utgå från någon särskild beräkning. Självklart behöver styrelsen fatta ett beslut om vilken princip man ska använda sig av vid bestämmandet av belopp och sedan behandla alla medlemmar lika.

Om en bostadsrättsinnehavare skulle äga flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen kan en avgift tas ut för var och en av dem om de upplåts i andra hand.

Hur ska avgiften tas ut?
Det framgår inte av lag eller stadgar hur avgiften ska tas ut. Den kan tas ut som en klumpsumma eller månadsvis i förskott.

Det kan vara mer praktiskt att dela upp betalningen månadsvis eftersom hänsyn ska tas till hur många månader lägenheten är upplåten.

Vad händer om bostadsrättsinnehavaren inte betalar?
Att inte betala avgiften för andrahandsupplåtelse innebär att man riskerar att bostadsrättsföreningen kan anse bostadsrätten vara förverkad och att man kan bli uppsagd från sin bostadsrättslägenhet.

Lucas Rehn,
fastighetsjurist HSB

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega