Fåglarna ställer till problem i vårt område, vad gör vi?

Fåglar är, för det mesta, trevliga inslag i våra bomiljöer. Men de kan också störa, orsaka nerskräpning och skada fastigheten. Skadedjursexperten Chantelle Small ger dig tips och råd om vad du kan göra.

Fåglar kan vara vackra att se på och (de flesta) låter fint. En stor mängd fåglar kan också vara till besvär för fastighetsägare och deras hyresgäster. Ett exempel är måsfåglar. Under familjen måsfåglar (Laridae) finns bland andra Skrattmås och Fiskmås som ofta häckar på hustak samt Gråtrut som är den större av måsfåglarna.

Måsar är kända för att försvara sina bon, de gör det genom att släppa avföring på den som de anser angriper boet. De kan också störtdyka ner mot angriparen där de oftast viker av i sista stund men det finns fall där de skadat huvudet på den som de anser var en fara. Ett annat vanligt förekommande problem är måsarnas skriande. Det kan vara mycket ansträngande för boende i området.

Duvor och dun
Duvor är en annan art som gärna bosätter sig på våra tak och utrymmen. Duvor är generellt sätt inte lika aggressiva i att försvara sina boplatser som måsfåglarna. Dock skräpar de ner lika mycket. Det är främst fåglarnas avföring som räknas som nedskräpning.

Även fåglars dun och bomaterial kan skräpa ner på till exempel en balkong. Spillningen och fåglarnas bomaterial kan också täppa till stuprör, hängrännor, skorstenar och ventilation och ökar risk för skador på fastigheten.

Fågelbajs och bakterier
Fågelfekalier är frätande och innehåller bland annat bakterier som kan ge dig ampylobacterieinfektion eller salmonella. Man kan även få papegojsjukan, som kan överföras mellan fåglar och människor, och som orsakas av en bakterie, Chlamydia psittaci.

Loppor och kvalster
Utöver att de skräpar ner och stör så bär och sprider fåglar på fågelloppor som även angriper husdjur och människor. De kan överleva någon månad inomhus på människoblod. Problemet för människan brukar ge med sig efter den tiden.

Det finns också något som heter fågelkvalster. När fågelboet töms kan kvalstren sprida sig till våra bostäder och angripa människor och husdjur. Precis som fågelloppor suger fågelkvalster blod. Deras bett kan klia och upplevas som obehagliga.

Fågelmatning och råttor
Det är viktigt att komma ihåg att när man matar fåglar så matar man också råttor. Råttorna dras till det spill på marken som fåglarna åstadkommer. Råttorna kan också klättra mycket bra och kan ofta ta sig till fågelmaten utan problem.

En annan aspekt att tänka på är att fågelmat ofta är berikad med vitamin K, vilket är ett motgift till råttgift. Så i och med att man matar fåglarna (och råttorna) gör man också råttorna immuna mot de medel man sätter ut för att minska råttpopulationen.

Fastighetsägaransvar
Det är fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens ansvar att förebygga och begränsa fåglars möjligheter att störa de som bor, arbetar eller rör sig runt fastigheten enligt Miljöbalken. Det bästa sättet att göra det på är att försvåra för dem att bygga bo på fastigheten och se till att de inte hittar mat i området.

Förebyggande skydd
Det bästa är att förebygga att störande fåglar etablerar sig. Fåglarna är fredade under häckningstiden enligt Jaktlagen (1987:905) och numera är det olagligt att plocka ägg under häckningssäsongen.

Dock får bon tas bort om allvarlig skada eller olägenhet orsakas av dem enligt Jaktförordningen (1987:905), bilaga 4, punkt 21. Rådgör med din saneringsfirma eller kontakta kommunens skyddsjägaren.

Undantag gäller även för kråka, råka, kaja, skata, tamduva, björktrast, gråsparv och pilfink. Bon, ägg och ungar får tas bort året runt om de finns på gårdar och kan orsaka skada eller olägenhet.

Börja innan häckning
För att det förbyggande skyddet ska vara verksamt behöver det göras i god tid innan häckningssäsongen. Häckningssäsongen är mellan 1 april och 31 juli. Se länk till häckningsschema i faktarutan.

  • Man kan sätta upp fågelpiggar, fågelvajrar, fågelnätning, fasta eller rörliga attrapper.
  • Det finns maskiner som ger ifrån sig olika ljud, till exempel ljudet av en rovfågel som gör att måsar inte vill bygga bo där.
  • Det är vanligt att fåglarna bosätter sig på samma plats år efter år. Kontakta din saneringsfirma för råd om vad som lämpar sig bäst på just din fastighet och plats.
  • Se över vilka sorts papperskorgar och soptunnor ni har. Välj modeller med lock så att fåglarna inte drar ut sopor och skräpar ner och på så sätt lockar till sig fler fåglar, råttor och möss etcetera.
  • Samordna gärna med omkringliggande fastigheter för att inte flytta runt problemet.

Vad gör jag åt fågelbon med ungar?
Det finns inte så mycket du kan göra dessvärre. Undvik att störa fåglarna om du kan, de kommer försvara boet, det gäller främst måsar. Vänta ut tills ungarna lämnat boet, då kommer det lugna ner sig.

Värt att notera är att, framför allt måsungar, ibland kan lämna boet innan de är flygfärdiga. De går då omkring på marken under boet och föräldrarna fortsätter att skydda dem.

Skulle du stöta på en, eller flera, måsungar på marken, låt dem vara. Föräldrarna är inte långt borta och de kommer att övervaka situationen.

Om situationen blir ohållbar och fåglarna är aggressiva och attackerar till exempel de som går in och ut ur en fastighet – kontakta kommunens skyddsjägare, detta gäller både när ungarna finns i och utanför boet.

Sanera efter övergivet fågelbo
När boet är övergivet kan man ta bort det, till exempel på en balkong. Ta på ett par handskar, lägg boet i en plastpåse, knyt åt och släng sedan påsen i en soptunna (utomhus), släng också handskarna. För att bli av med eventuella kvalster inne i lägenheten så bör man tvätta alla textiler i det angripna rummet, dammsug och våttorka noggrant, glöm inte att fokusera på listerna.

Chantelle Small
Förvaltningsstöd och skadedjursexpert för Boende & Lokaler på Stockholmshem

Häckningsschema

Se ett häckningsschema över de vanligaste fåglarna i vår natur här.
Viktigt att komma ihåg att avvikelse kan ske. Genom att beställa förebyggande fågelskydd innan fåglarna häckar kan man undvika problem längre fram på säsongen. Det är numera olagligt att plocka fågelägg och bon med ruvande fåglar i.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega