Så får du bort störande fåglar

Fastighetsägarna tipsar om hur du kan förebygga och åtgärda problemet med störande fåglar på hustak eller andra utrymmen.

Fåglar kan bli ett problem när de bygger bon på byggnader, river upp skräp från soptunnor och smutsar ned med avföring. Under häckningssäsongen april – juli upplever många också fåglarnas läten som störande, skriver Fastighetsägarna.

Enligt miljöbalken ska fastighetsägaren, hyresvärden eller bostadsrättsföreningen förebygga eller begränsa fåglars möjlighet att störa de som bor, arbetar eller rör sig i och omkring fastigheten.

Fastighetsägarna skriver att det bästa sättet att komma tillrätta med problemet är att arbeta förebyggande, så att fåglarna söker sig till andra platser än byggnader.

Så kan du förebygga problem med fåglar

  • Du kan ta hjälp en skadedjursbekämpare som kan genomföra inspektioner på byggnadens tak och andra utrymmen för att identifiera var problem kan uppstå.
  • Skadedjursbekämpare kan också rensa bort befintliga tomma bon innan fåglarna lagt ägg.
  • Informera boende om att inte mata småfåglar från balkonger, på gården eller andra platser nära husen för att minska risken för att större fåglar som måsar eller duvor lockas till huset.
  • Se till att papperskorgar och soptunnor har bra lock så att inte fåglar drar ut matrester som lockar till sig större fåglar, råttor och möss.

Åtgärder för att hindra fåglar från att bygga bon

  • Piggar kan sättas upp på exempelvis skyltar, lampor och avsatser för att hindra fåglar från att landa och bygga bon. Piggarna avskräcker fåglar utan att skada dem.
  • Sätt upp nät för att skydda öppna ytor och prång. Näten hindrar fåglar från att ta sig in i prång och gör att de inte vill landa på plana ytor.
  • Vajrar eller linor kan spännas upp på tak för att förhindra fåglar att landa på tak.
  • Ellister med svagström kan sättas upp för att förhindra fåglar att landa. Strömmen är så svag att den inte skadar djur eller människor men upplevs som obehaglig för fåglar, vilket gör att de inte landar där.
  • Ljudskrämmor med inspelade skrämselljud från fåglar kan användas för att skrämma bort fåglar från öppna miljöer, som entréer eller garage.
  • Rovfågelsattrapper som är fästa vid linor och rör sig med vinden kan användas för att skrämma bort andra fåglar.

Skyddade fåglar
Under häckningssäsongen, som pågår från 1 april till 31 juli, är fåglar fredade vilket innebär att du inte får plocka bort bon eller ägg.

Om fåglarna orsakar allvarliga skador eller besvär får man trots fredning under häckningssäsongen ta bort bo, ägg och ungar. Rådgör alltid med skadedjursbekämpare kring vad som är en allvarlig skada innan du rensar bon.

Ytterligare undantag gäller kråka, råka, kaja, skata, tamduva, björktrast, gråsparv och pilfink. Bon, ägg och ungar får tas bort året runt om de finns på gårdar eller i en trädgård och kan orsaka skada eller annan olägenhet där.

Källa: Fastighetsägarna

Bli den första att kommentera "Så får du bort störande fåglar"

Lämna en kommentar