Måste vi anställa inhyrd personal efter 24 månader?

Nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) skärper kraven för arbetsgivarens möjligheter att hyra in personal. Vad gäller och hur ska du som arbetsgivare agera, det reder Karl Engman, förhandlare på Fastigo ut.

Enligt de nya reglerna ska en anställd hos ett bemanningsföretag som varit uthyrd och placerad vid en och samma driftsenhet hos ett kundföretag i minst 24 månader under en period om 36 månader, få erbjudande om en tillsvidareanställning hos kundföretaget. Lagen om uthyrning av arbetstagare gäller från den 1 oktober 2022.

Planera i god tid
Nu ställs alltså helt nya krav på hur en arbetsgivare väljer att bemanna sin verksamhet. I praktiken får detta sitt verkliga genomslag först om ungefär 24 månader, men redan nu behöver arbetsgivare se över och planera för detta, för att kunna efterleva det nya regelverket.

Förhandlingsfråga om villkor
När de 24 månaderna passeras ska kundföretaget erbjuda en tillsvidareanställning. Accepterar arbetstagaren, upphör anställningen hos bemanningsföretaget utan någon uppsägningstid eller övrig åtgärd från den anställde.

Det blir förstås en förhandlingsfråga om vilka anställningsvillkor och lön som ska gälla i den nya anställningen, och ingen anställningstid tas med från tiden som den anställde hade i sitt bemanningsuppdrag.

Tackar den anställde i stället nej till erbjudandet om tillsvidareanställning, kan uthyrningen fortsätta på samma sätt som tidigare utan begränsning i tiden.

Två månadslöner
Som alternativ till erbjudande om anställning kan kundföretaget erbjuda en ersättning till den aktuella bemanningsanställde, motsvarande två månadslöner utifrån den aktuella lönen som bemanningsföretaget betalar.

Även i detta fall, kan en uthyrning fortsätta på samma sätt som tidigare, utan begränsning i tiden. En viktig fråga i sammanhanget blir även att klargöra när det handlar om uthyrning i lagens bemärkelse.

Man behöver ha klart för sig redan från början om det handlar om en bemanningsuthyrning.

Juridisk expertis
Är det så att kundföretaget till exempel står för arbetsledning, bedömning av prestation och eventuella arbetsredskap, eller är den inhyrda resursen snarare en självständig konsult, som inhyraren inte direkt arbetsleder utan förlitar sig på personens specialistkunskap inom ett särskilt område?

Vid osäkerheter kring detta rekommenderas att rådgöra med juridisk expertis, om man som arbetsgivare har behov av längre uppdrag från personal som inte anställs direkt av företaget.

Karl Engman
Förhandlare/rådgivare Fastigo

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega