Bonnier Fastigheter och Brunswick Real Estate bildar det samägda bolaget Hemmaplan

Bonnier Fastigheter och Brunswick Real Estate bildar det samägda bolaget Hemmaplan. Hemmaplan ska investera i och utveckla centrumfastigheter tillsammans med kringliggande fastigheter, såsom bostäder och samhällsfastigheter, i storstadsområden. Det första förvärvet är Rosengård Centrum i Malmö.

Hemmaplan ska investera i och utveckla centrumfastigheter tillsammans med kringliggande fastigheter, såsom bostäder och samhällsfastigheter, i storstadsområden. Strategin fokuserar på att bedriva en aktiv, långsiktig och lokalt förankrad fastighetsförvaltning. Ambitionen är att bli Sveriges ledande fastighetsägare som skapar meningsfull och mätbar förbättring för hyresgäster och besökare.

Bolagets första förvärv är ett joint venture med Fastighets AB Trianon, där Hemmaplan förvärvar 50% av Rosengård Centrum i Malmö. Det totala överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 560 miljoner kronor.

”Bonnier Fastigheter har en lång historia som utvecklare och förvaltare av hållbara fastigheter. Hemmaplan är ett viktigt komplement till Bonnier Fastigheters nuvarande verksamhet, och med investeringen i Rosengård Centrum inleds en spännande utveckling. Vi vill som samhällsutvecklare skapa rum för ett demokratiskt, tryggt och öppet samhälle genom att planera, utveckla och förvalta attraktiva miljöer för människor att verka och leva i”, säger Tomas Hermansson, vd i Bonnier Fastigheter.

Källa: Bonnier Fastigheter

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega