Nu kan du söka stöd från Klimatklivet

– Många företag har stora investeringsbehov, men klimatutsläppen har prioriterats lågt på grund av de högre initiala kostnader och osäkerheten kopplad till den nya tekniken som krävs för att nå klimatmålen, säger Audrée Paquette på Naturvårdsverket.

Fastighetsägare som använder olja för uppvärmning kan få investeringsstöd via Klimatklivet för att byta till förnybar uppvärmning. 

Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som i första hand minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Stödet beslutas av Naturvårdsverket och går till de åtgärder som ger den största klimatnyttan.

Möjliggör fler åtgärder
– Alla branscher och inte minst fastighetsbranschen har ett ansvar att vara med och bidra till klimatomställningen. Det ekonomiska stödet från Klimatklivet möjliggör så att fler kan bidra i vårt gemensamma omställningsarbete, säger Audrée Paquette, handläggare på Naturvårdsverket.

Bort med oljepannan
Naturvårdsverket gör en riktad kampanj där man hoppas att bland annat fastighetsägare ska byta ut sina gamla oljepannor mot till exempel fjärrvärme, spillvärme, bergvärme eller annan värmepump om fjärrvärme inte är ett möjligt alternativ.

30–70 procents stöd
Stödet uppgår som mest till 70 procent beroende på åtgärd, företagets storlek samt var i landet man befinner sig. Nuvarande ansökningsomgång pågår fram till den 9 september och kommande omgång är mellan 8-18 november.

– Många företag har stora investeringsbehov, men klimatutsläppen har prioriterats lågt på grund av de högre initiala kostnader och osäkerheten kopplad till den nya tekniken som krävs för att nå klimatmålen, säger Audrée Paquette. Det är därför marknaden behöver statliga insatser för att investera i de fossilfria lösningarna, och Klimatklivet är ett sådant exempel.

 

Text: Thomas Hallberg
thomas.hallberg@forvaltarforum.se

Ansökningsperioder för 2021

24 augusti–9 september
8–18 november

Läs mer om Klimatklivet här 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega