Lär av Castellums wc-spolning med regnvatten

Citypassagen i Örebro har ett system för wc-spolning med regnvatten.

Castellum är bland de första i Sverige som i stor skala spolar toaletter med regnvatten. Kennet Ahlbom, teknisk förvaltare, berättar om syftet, lärdomarna och fördelarna.

I en tid då frågan hur vi ska lyckas minska vattenförbrukningen har kommit i fokus har Castellum satsat på en för Sverige unik lösning i nya kontorshuset Citypassagen i Örebro.

Enligt beräkningarna ska cirka 1 400 kubikmeter regnvatten samlas in per år och användas till wc-spolning och 2020 räckte regnvattnet till drygt hälften av alla wc-spolningar.

Systemet fungerar så att regnvattnet samlas upp i brunnar på Citypassagens tak och leds sedan ner via en gemensam ledning till en tank i marken under uteserveringen. Därifrån förs vattnet vidare via ett reningssystem och en sekundärtank till en vattenledning som går till respektive wc.

Kennet Ahlbom på Castellum.

Hur kom det sig att ni satsade på denna lösning?
– Redan från början av projektet ville Castellum göra något annorlunda som stack ut från det generella med fokus på hållbarhet. I projektet tyckte man att behovsstyrd ventilation och belysning i kombination med solceller och klassning enligt Miljöbyggnad Silver inte räckte till för att sticka ut, säger Kenneth Ahlbom och tillägger;

– Idéen dök då upp med att ta tillvara på regnvattnet för att spola toaletterna. Detta visade senare vara en mycket bra idé då Örebro Kommun gick ut med vattenrestriktioner samma sommar som huset togs i bruk.

– Lösningen är ovanlig i Sverige, framförallt i denna storlek. Sättet att använda regnvatten till spolning av WC är vanligare utomlands där det finns lite olika lösningar för att lösa samma funktion.

Vilka är fördelarna med systemet för er, miljön och Örebro stad?
– För Castellum är detta ett bra sätt att testa lösningen i fullskala för att kunna utvärdera och se om vi kan bygga liknande lösningar på fler ställen. Utöver det så sätter anläggningen fokus på den hållbarhetsutmaning vi alla står inför och där vi på Castellum med vårt hållbarhetsarbete kan vara med och bidra genom att visa att det går och dela med oss av erfarenheterna.

– För Örebro kommun och miljön är förtjänsten att vi sparar på livsmedlet vatten och istället tar tillvara på regnvattnet. Det minskar även belastningen på VA-nätet och fungerar som en fördröjning av dagvattentillförseln vid skyfall.

– En annan fördel för Örebro Kommun, som är hyresgäster i huset, är att de på ett konkret sätt kan visa att det går att bygga den här typen av anläggning och att den fungerar bra för de som nyttjar huset.

Finns det några problem med systemet som man ska vara vaksam på?
– Vi har missfärgning av vattnet under vissa tider på året då det är hummusfärgat, vilket vi tror beror på pollen. Det har krävts tydlig information till hyresgästerna varför det ser ut så och att det inte är något att oroa sig över. De flesta som nyttjar toaletterna i huset tycker nästan att detta är en fördel för man blir ibland påmind om att det inte är livsmedel, det vill säga dricksvatten, man spolar ned.

Är det här ett system som ni har på andra ställen också?
– Inte än men intresset internt på Castellum börjar bli stort nu när vi kan påvisa att anläggningen fungerar och att detta är ett bra sätt att spara vatten på. Vi finns på många orter i Sverige men även i Helsingfors och Köpenhamn och behovet av bra vattenbesparande lösningar ser olika ut beroende på vart vi geografiskt bygger.

Lärdomar, vad ska man tänka på för att det ska fungera?
– Information till nyttjarna är viktigt då missfärgningarna annars kan upplevas som ett problem. I övrigt så ser vi att det är viktigt att hålla koll på tryckfall över filter och reningsanläggning så att vi kan serva systemet på ett bra sätt. Våra kolleger som jobbar med huset till vardags och sköter den dagliga tillsynen är en viktig framgångsfaktor för att anläggningen fungerar så pass bra.

– Vi mäter nivåer och förbrukningar av både regnvatten och dricksvatten för att kunna följa upp på ett bra sätt. Detta gör att vi kan bekräfta att vi projekterat rätt med avseende på storlekarna på tankarna. Det ger även andra en möjlighet att få hjälp när de ska projektera ytterligare anläggningar.

Kommer ni att bygga liknande system i fler fastigheter?
– Inte som vi redan har startat då vi fortfarande är i en utvärderingsfas. Men intresset är stort, så jag är säker på att vi snart har nästa anläggning på gång.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Fakta om anläggningen

Byggkostnad: cirka 1,2 miljoner kronor. Om man räknar bort kostnaden för alternativ LOD-lösning (lokalt omhändertagande av dagvatten) skulle summan bli avsevärt lägre.

Driftkostnad: cirka 22 500 kronor per år

Kostnadsbesparing: cirka 18 kr/sparad kubikmeter vatten (2021-års taxa).

Andelen regnvatten som spolas i toaletterna: 56 procent under 2020 och 78 procent under inflyttningsåret 2019 (påverkades av inflyttning 2019 och att många jobbade hemifrån 2020)

 

Se film om toalettspolning med regnvatten i Citypassagen

Läs mer i VA-guiden om Castellums wc-spolning med regnvatten

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega