KOMPETENS & UTBILDNING

Hon gör juridiken tillgänglig för hyresgästerna 

– Jag vill göra juridiken mer lättillgänglig, säger Dona Hariri. Redan som barn ville jag bli jurist för att sprida kunskapen vidare.

Juristen Dona Hariri ger Vätterhems hyresgäster en kvart av kostnadsfri och förutsättningslös juridisk rådgivning. Möten hon beskriver som ”50 procent paragrafer, 50 procent livet”. Konceptet, Din Rätt!, ser hon som ett demokratiskt verktyg och ett effektivt sätt att stärka hyresgästerna. Något hon menar i förlängningen stärker grannskap och stadsdelar.

– Jag har sett det så många gånger; en person kommer in till rådgivningen, osäker, orolig, det syns på hela kroppsspråket. Men går ut därifrån med rak rygg, med förståelse och koll på hur han eller hon kan göra för att komma vidare med sitt problem. Och personen känner sig sedd, säger Dona Hariri.

Hon vägleder på svenska och arabiska och rent juridisk tangerar frågorna ofta områdena arbetsrätt, familjerätt och bolagsjuridik. Det blir även en hel del generell vägledning i hur svensk byråkrati fungerar.

Många års erfarenhet
Juridisk rådgivning på ideell basis startade hon redan för åtta år sedan, i Husby i Stockholm. Dona Hariri kontaktade biblioteket och frågade om hon fick sitta där, fick ja och sen var det igång. Och är det fortfarande.

– Då var det här något nytt och annorlunda, det ifrågasattes. Kunde man verkligen ge juridisk rådgivning på det viset, och gratis?

Dona Hariri är noga med att betona att hon ser juristen som en samhällsförändrande aktör och att hon alltid gått utanför den mer traditionella juristrollen.

– Jag vill göra juridiken mer lättillgänglig, det har jag velat från början. Redan som barn ville jag bli jurist för att sprida kunskapen vidare. Jag hade förstått att juridik, rättigheter och skyldigheter var makt. Under juridikstudierna fick jag frågan om att förenkla juridik på tv. Och sa ja! Det var precis detta jag ville göra. Det var startskottet för mig: att bli en brygga mellan rättssamhället och medborgaren. Samarbetet med Vätterhem faller sig därför helt naturligt.

Kopplingen till det allmännyttiga bolaget i Jönköping finns med sedan barnsben. Dona Hariri är numera bosatt i Stockholm, men uppvuxen i Österängen, i ett av Vätterhems bostadsområden där den juridiska rådgivningen erbjuds. Övriga områden är Råslätt och Öxnehaga och tanken är att rådgivningen ska utökas till fler områden.

”Skapar trygghet på samma vis som rätt belysning i en gångtunnel”
Hon berättar att samarbetet med Vätterhem initierades i samband med att hon förra sommaren träffade bolagets vd, Thorbjörn Hammerth, och de pratade om samhällsansvar.

–  Vätterhem har i mina ögon alltid varit en uttalat demokratisk aktör, mer än ett bostadsbolag som bara ägnar sig åt förvaltning av fastigheter. Jag har märkt det själv, till exempel genom de enkäter som skickades ut till oss som bodde där, genom Österängsdagarna och genom deras tillgänglighet med kontor ute i området.

Att ett fastighetsbolag arbetar med att stärka de juridiska kunskaperna hos sina hyresgäster ser hon som en viktig trygghetsskapande åtgärd.

– Det skapar trygghet på samma vis som rätt belysning i en gångtunnel.

Läs också: ”Att kopiera upplägget ser vi som en komplimang”

Stärka sina hyresgäster, grannskap, stadsdelar
För att lyckas med en satsning likt Din Rätt! menar Dona Hariri att ett bolag behöver vara grundad internt i varför det är en viktig åtgärd, inte bara att man vill vara en ”schysst värd”.

– Det är ett aktivt val att vilja vara med och förändra strukturer. Vätterhem banar väg för många, jag är imponerad att de vill satsa. De stärker inte bara hyresgästerna, utan hela grannskap och stadsdelar.

50 procent paragrafer, 50 procent livet
Modellen Dona Hariri jobbar efter handlar till stor del om att vägleda, hänvisa och rekommendera. Hon säger att 50 procent av rådgivningen är paragrafer, 50 procent ”livet”.

– Det är viktigt för mig att skapa ett ”tryggt rum” och tydligt signalera att jag inte är anställd utan fristående och riktar mig till dig uteslutande som människa. Det är en framgångsfaktor.

Från drop-in till digitala möten
Tidigare, innan pandemin bröt ut, ägde den juridiska rådgivningen rum på biblioteket i form av drop-in. En mötesplats vald just för att den för många upplevs som en trygg och demokratisk plats, tillgänglig och öppen för alla.

Under hösten digitaliserades konceptet och eftersom alla inte har möjlighet att koppla upp sig till webbkamera, och för att leva upp till rättssäkerheten, är Dona Hariri tillgänglig för hyresgästerna genom videosamtal i Vätterhems områdeskontors lokaler.  Bolaget ordnar med tekniken och ser till att städning och avtorkning görs inför varje besök. Hyresgästerna bokar tid genom att mejla eller ringa till Vätterhem.

– Jag finns redan på skärmen när de kommer in i rummet. Det ska kännas så ”nära” som det går.

Information på flera språk och i många kanaler
När satsningen sjösattes i Jönköping i höstas var Dona Hariri först tveksam kring gensvaret, skulle någon dyka upp?

– Redan första veckan var det flera som hade tagit en nummerlapp och väntade. Folk var på plats redan före mig. Över förväntan! Och detta visar på ett tydligt behov. Skillnaden jag kunnat se mellan Husby och Jönköping är att de som kommit till mig i Jönköping har mycket mer komplicerade och komplexa frågor. Det är en helt annan utsatthet och mer infekterade tvister. Mycket och många svåra människoöden, säger Dona Hariri och fortsätter:

– Jag har tänkt på varför det är så. Jag tror att en faktor är avsaknaden av liknande insatser. Många av dem som kommit till mig i Jönköping har aldrig tidigare träffat en jurist. Många berättade för mig om öden som de aldrig berättat för någon annan tidigare. I Stockholm har däremot flera aktörer, inte minst Staden, flera insatser av detta slag vilket gör att många av dem som kommer till mig där ofta redan har pratat om sitt ärende med någon annan först. Så, jag vet att Din Rätt! är en insats som verkligen behövs. Det har behovet och intresset visat.

Dona Hariri tror att hennes namn till viss del kan ha bidragit till intresset för rådgivningen, eftersom hon synts en hel del i media och är aktiv i sin egen stad. Hon ser även hur de breda kommunikationsinsatserna gett utdelning.

Vätterhem har kommunicerat på flera språk och i sina olika kanaler för att informationen verkligen skulle hitta hem till hyresgästerna. Flyers på flera språk, information direkt hem till hyresgästerna och till trapphusen har tagits fram. Även bibliotekens kommunikationskanaler har använts och Dona Hariri tillägger slutligen att hon själv spridit information i sina egna sociala kanaler. Många har engagerat sig.

Vill fånga upp de unga
Den juridiska rådgivningen är en del av konceptet Din Rätt! Dona Hariri arbetar även med ett ungdomsspår. Satsningen ”Pizza och demokrati för unga”, ett sätt att nå målgruppen 15 till 25 år, var tänkt att äga rum på fritidsgårdarna. Nu filar Dona Hariri och Vätterhem på en digital variant för att hjälpa unga att med en bred ansats få koll på sina rättigheter och skyldigheter. Troligtvis blir det i form av en podd.

– Det är nästan bara äldre, familjer och föräldrar som kommer till den juridiska rådgivningen, de unga dyker inte upp. Det är avskräckande och komplext med juridik. Jag vill ändra på det, säger hon.

”Alla har rätt till sin rätt”
Dona Hariri arbetar även parallellt med att bygga upp ett lokalt nätverk av jurister som kan ta vid och förhoppningsvis permanenta satsningen i Jönköping.

– Vi behöver förändra på strukturell nivå. Juridik är makt. Beroende på vad man heter och var man bor har man mer eller mindre koll på sina rättigheter. Det måste ändras! Alla har rätt till sin rätt. Och det är vad allt detta handlar om.

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

Dona Hariri är jurist, moderator och författare till boken Fatta lagen (Norstedts). Hon syns bland annat som expert med ”Koll på lagen” i Nyhetsmorgon på TV4 och har tidigare varit programledare för Justitia på Sveriges Television och på kanalen Metropol på Sveriges Radio.  www.donahariri.se

Dona Hariris råd till de som vill erbjuda rådgivning

– Förankra ”varför?” internt. Det behövs ingen undersökning för att se om behovet finns, för det kan jag med mina erfarenheter säga att det finns. Det handlar om att förstå att juridik är mer än paragrafer och komplexa lagtexter. Att juridik är livet och vardagssituationer. Men också att juridik är makt som alla har rätt till.

– Tänk tillgänglighet och trygghet! Alla äger inte en dator, det behövs en bra och trygg plats att kunna prata ostört på, inkludera så många som möjligt genom att kommunicera på flera språk. Det ska vara enkelt och förutsättningslöst. Detta är en juridisk rådgivning. Det handlar om att mötas och vägleda. Viktigt även att det är en objektiv plats att sitta på, tystnadsplikt och engagemang för personen i fråga.

– Jobba i team. Det krävs en del samordning, både med kommunikationsinsatserna och med det praktiska kring lokal, bokningar, avbokningar. Det är också viktigt att involvera andra aktörer. Att mobilisera och samverka. När vi hade konceptet klart så berättade jag om det för kommunen, fritidsgårdarna, biblioteken men också för nyckelpersoner! Alla ska känna att detta är viktigt och för en bra sak. Det är bara så man skapar långsiktig och hållbar förändring.

– Stäm av. Jag och Vätterhem har veckovisa avstämningar där vi till exempel checkar av: hur har det funkat? Något vi behöver justera? Vilken typ av frågor kommer upp? Kan vi se ett mönster? Kan vi göra något mer utifrån de återkommande frågor som kommer upp? Stäm också av kring ansvarsfrågan – vilket är vårt ansvar och vilket är exempelvis kommunens? Det är viktigt men en jämn ansvarsfördelning. Den som bär ansvar för en del ska också ta det ansvaret.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega